Kvistar ikkje til Grindaflethytta

Vårløysing i Øvsthusdalen, 28.02.2021.
Vårløysing i Øvsthusdalen, 28.02.2021. Foto: Morten Samskott

Våren har kome mange stadar. Dette gjer at me ikkje kvistar Fyre - Grindaflethytta - Ljosandbotnen i vår. 

I låglandet er det lite snø i vår. Desse bileta er teke i Øvsthusdalen den 28. februar, på ruta Fyre-Grindaflethytta. Ruta andre vegen går frå Mjølfjell-Grindaflethytta.

Her kan du sjå ei oversikt over kva ruter me kvistar i år.