Tapping av Volavatnet

Volahytta
Volahytta

Volavatnet vert senka

Me ber turgåarar merke seg at isen på Volavatnet er utrygg. BKK Produksjon AS senker vasstanden i Volavatn ned til kote 896,8 (5, 2 meter under LRV) innenfor tidsrommet 1. april til 1. mai 2019.

Skrevet av Toril Hunnålvatn 29. mars 2019