Stølsturane 2019

Kiellandbu.
Kiellandbu. Foto: Nicolas J. I. Rodriguez

Då er årets stølsturbrosjyrer for sal i ulike butikkar. Merk at turpostkasser og parkeringsskilt ikkje er forventa være på plass før 2. juni. God tur!