Arkivert artikkel!

Artikkelen er ikke lenger aktiv og innholdet kan derfor være utdatert.

Vegstenging Århus - Volavatnet


Volahytta
Volahytta

Vegen til Voladammen:

BKK Produksjon vil stenge vegen mellom Brekkhus og Vola, 12. september ca. kl. 19:00.

Årsaka er varsel om store nedbørsmengder, med påfølgande rasfare i området.

Vervarsla er dårlege gjennom heile helga, noko som medfører at vegen mest truleg ikkje vert opna før tidlegast måndag morgon.

BKK skal rassikra vegen til Oksebotn kraftverk i Voss kommune.

I samband med dette vil strekninga mellom Århus og Volavatnet verta stengt frå måndag kl. 7 til fredag kl. 15 kvar veke i perioden 2. september til 1. desember 2019.

Kontaktperson Svenn Rognås, tlf 991 03 620 / mail svenn.rognas@bkk.no

Skrevet av Toril Hunnålvatn 30. august 2019