Stølsturheftet er klart!

Rykande ferske hefte.
Rykande ferske hefte. Foto: Siri Flatlandsmo

Brosjyrane er no til sals ute i butikkar.

Heftet er til sals her:

Me har også hefte til sals på kontoret vårt i Vangsgata 28, i andre etasje. Dette ligg like over Tre Brør Kafé.

Må utsetja nokre av stølsturane

Den offisielle starten av Stølsturane 2020 er søndag 21. juni. Då er dei fleste stølsturkassane, klyppetengene og stølsturbøkene på plass!

Men, på grunn av store snømengder i fjellet er det nokre av stølsturkassene me må utsetje å henge ut nokre veker til. Sjå kva stølar det gjeld her

God tur!

Stølsklyppetur til Nåli, 3. juni 2020.
Stølsklyppetur til Nåli, 3. juni 2020. Foto: Siri Flatlandsmo

Skrevet av Siri Flatlandsmo 15. juni 2020