Vedtektene er endra

Søndagstur til Vending, 24. januar 2021
Søndagstur til Vending, 24. januar 2021 Foto: Grete Viste

På årsmøtet gjorde Voss Utferdslag nokre endringar i vedtektene. 

Førre gong desse vart endra var på årsmøtet i 2013.

Her kan du lese dei nye vedtektene.

Skrevet av Siri Flatlandsmo 11. februar 2021