Stølsturkassa i kringsdalen flytta

Kassa som stod i Kringsdalen er flytta til Raudstølen.

Grunnen til dette er at folkemengdane og hundar har ført til uventa store ulemper for beitedyra i Kringsdalen. Det er derfor no to stølsturkassar på Raudstølen. Her kan de få begge klyppa i stølsturheftet.

Me minnar om at hundar skal gå i band og ber de om å lukke att grinder etter dykk. I stølsturheftet er det mykje viktig info som er lurt å setje seg inn i.


God tur!

Skrevet av Siri Flatlandsmo 16. august 2021