Dugnad på Kaldavasshytta 8. - 9. august

8. - 9. august vert det årsdugnad på Kaldavasshytta
8. - 9. august vert det årsdugnad på Kaldavasshytta

Det vert det stor aktivitet og mange frivillige.

Hytta er difor stengd for gjester desse dagane, men me har sju andre hytter de kan vitja!