Ekstremstølsveka

Foto: Kristian Jøndal

Trivst du best  med full fart opp og ned fjellsidene? Her er ein aktivitet som funkar  fjell –  i alle vindforhold!

Søndag 27. juni går startsskotet for både Ekstremsportveko og Ekstremstølsveka. I sistnemde er det om å gjere å gå flest stølsturar på éi veke.

Deltakarkortet kan du hente på kontoret til Voss Utferdslag i dagane etterpå. Kortet  lerverer du inn att seinast laurdag 3. juli i VU si postkasse ved Tre Brør. Dei som fullfører alle turane raskast får flotte premiar! Me trekkjer også vinnarar blant alle som har delteke.

#ekstremstølsveka