DNT lanserer familiemedlemskap.

 FAMILIEMEDLEMSKAPDET VIL SEI EIN PRIS OG EIN FAKTURA – FOR HEILE FAMILIEN
Ein for alle - alle for ein. Enkelt, miljøvenleg og familievenleg. Det er slik DNT ynskjer det, med eit stort og variert tilbod til heile familien - saman og på eigehand. Frå trilleturar til  toppturer for ulike aldrar og nivåe.  Det enkle er som kjent ofte det aller beste, også når det gjeld tur- og naturopplevelser, og største delen av tilbodet til deg er i nærmiljøet. Lanseringa av familiemedlemskap er eit ledd i å synleggjere, forenkle og forbetre familie-tilbodet enno meir. 

Er tilbodet noko for deg og din familie?

 •  Er de fleire enn tre, kan familiemedlemskap lønne seg 
 •  Er ikkje alle i familien medlemmer allereie, kan dei bli medlem nå, uten at det vert dyrare
 • Alle i familien får eige medlemskort
 • Alle i familen kan nytte alle DNT sine medlemsfordeler
 • Nyinnmeldte born får tilsendt aktivitetsheftet «Fjellpasset»
 • Born opp til 13 år blir medlem i Borna sitt Turlag
 • Ungdom 13-26 år blir medlem i DNT ung
 • Veiledande pris er 1270,- for heile familien


  Tilbodet gjeld husstanden sine born og inntil to vaksne over 26 år. Familien må ha same adresse.
Klikk her for å skrive tekst.
Foto: Anne Gjeraker
Foto: DNT

"Som medlem i DNT får du inspirasjon til hvordan du kan gi barna dine tur- og naturglede som de kan ha med seg resten av livet. "Nils Øveraas, generalsekretær i DNT


Nokre medlemsfordeler

 • Rabatt på over 500 DNT hytter i heile landet og på over 100 private fjellstover
 • Born under 12 år bur GRATIS på sjølv- og ubetjenthytter, og får store rabattar på betjente hytter
 • Ungdom overnattar til halv pris
 • Tilbud om mange lokale aktivitetar; bla. aktivitetsleir for ungdom, kurs, turar, camper og fine arrangement  for store og små.  
 • Store rabattar på turutstyr i DNT sine butikkar, nettbutikk og i lokale sportsbutikkar
 • 6 nummer i året av Fjell og Vidde spekka med turinspirasjon, samt DNT si årbok
 • medlemmer i Voss Utferdslag får i tillegg bladet Sti og varde 4 gonger pr år. med inspirasjon til turar lokalt og i landet forøvrig. 
 • Familien får rabattar på forsikring frå Gjensidige

          Prisar og fordeler her.

Foto: Merete Habberstad
Klikk her for å skrive tekst.