PRISAR OVERNATTING 2018

Prisar for losji  

Medlemar

Ikkje medlemar

Losji inkl. ved og gass

265,-

375-

Ungdom (13 – 26 år)

130,-

375,-

Born (0 -12 år)

Gratis

185,-

Dagsbesøk*

40,-/familie 80,-

60,-/familie 120,-

OvernattingSkuleklassar/ungdomsorg.

130,- pr.elev/ungdom. Ein lærar/leiar gratis pr.10 elevar/ungd.    Lærar/leiar elles kr. 265,- 

  • HUND 50.- kr. - alle hyttene er tilrettlagt med hundebur!
  • Det skal betalast for dagsbesøk når turisten brukar opphaldsrom og/eller kjøkken. 
  • Ein treng ikkje betala for dagsbesøk om turisten berre er innom for å kjøpa mat.
  • Teltarar som brukar hytta etter kl 18.00 betalar som for full losji.
  • Betalinga skal skje på denne hytta, ikkje på nabohytta eller til DNT sentralt.