PRISAR OVERNATTING 2022

Prisar for losji

Medlemar

Ikkje medlemar

Losji inkl. ved og gass*

290,-

410,-

Skuleungdom (13 – 27 år)

150,-

410,-

Born (4 – 12 år)Gratis205,-

Born (0 –  12 år)

Gratis

Gratis

Dagsbesøk**

70,-/familie 90,-

90,-/familie 120,-

Overnatting
Skuleklassar/ungdomsorg.

150,- pr.elev/ungdom. Ein lærar/leiar gratis pr. 10 elevar/ungd.. 
Lærar/leiar elles kr. 290,- 

​​​​​​​

* Teltarar som brukar hytta etter kl 18.00 betalar som for full losji.
** Det skal betalast for dagsbesøk når turisten brukar opphaldsrom og/eller kjøkken. 


  • HUND 75.- kr. - alle hyttene er tilrettlagt med hundebur!
  • Ein treng ikkje betala for dagsbesøk om turisten berre er innom for å kjøpa mat.
  • Betalinga skal skje på denne hytta, ikkje på nabohytta eller til DNT sentralt.


Du bruker ein av fylgjande betalingsmåtar. Det skal fyllast ut betalingsfullmakt uansett betalingsmåte, også Vipps og kontantar:​​​​​​​

  • Kontant betaling: Legg pengane i betalingskonvolutt. Fyll ut framsida og evt. baksida av konvolutten. Legg konvolutten i safen på hytta.
  • Kredittkort: Fyll ut blanketten "Betalingsfullmakt - del 1". Hugs kredittkortnr. og signatur. Legg side 1 i safen på hytta.
  • Vipps: Fyll ut blanketten "Betalingsfullmakt - del 1". Skriv på hytta sitt Vipps-nr.. Side 1 legg du i safen på hytta. Del 2 er din kvittering.
  • Faktura: Dersom ynskje om tilsendt faktura, vil det kome faktureringsgebyr på 50,-. Ved feil utfykt betalingsfullmakt, eller avvising frå bank/kredittkortselskap, kjem purregebyr på 50,-.