Ruter

Stølsheimen 12.12.2018

Nok snø til å gå på ski, men noko avblåst / pakka nord - nord/aust vendt. 

Volahytta 21.10.2018

Bruene på stien frå Volademningen til Volahytta er tatt inn. Det same gjeld bruene frå Volahytta og inn til Tvinnestølen.

Grindaflet 07.10.2018

Bruene på rutene Flåm/Upsete/Ljosandbotn til Grindaflethytta er no tekne ned. Ruta Fyre/Stalheim til hytta har ikkje bruer og hytta er open.

Storåsen oktober 2018

Ein del trefall etter stormen ligg stadig i løypene i Storåsen. Det vert arbeidd med rydding her, men me ber om forståing for at det vil ta litt tid. 

Stølsheimen 4. oktober

Brua i Kvitanosdalen er teken inn for vinteren. 

Førerapport Gråsida 1. oktober 2018

Snø frå ca 1000 moh., jamt dekke.  Stadvis krevande å gå. 

Foto: Toril Hunnålvatn

Førerapport Grindaflet 1.oktober 2018

Ein kan forvente snø frå 900 moh og oppover. Frå 1000m jevnt lag. Passet frå  Fyre var det stadvis snø til knea, ellers ankeldjupt - kan være greit å være kledd for slikt. 

Oktober 2018 - Stien mellom Mølster og Hanguren er opna.

Følg T-merking som skildra i Stølsturbrosjyra. På Skjor er stien noko omlagt, men godt merka med oransje piler. Vær obs på at det er eit litt bratt parti ovanfor Skjor.