Rapport Grindafletene 14.07.17

Det ligg framleis litt snøfenner att enkelte stader i stiane til Grindaflethytta, men snøen er lett å gå i og vardinga synest godt.

Volahytta og Voladammen juli 2017

Alle bruene i området er sett ut!

Torvedalshytta 24 juni 2017

Brua i Kvitanosdalen og Torvedalselvi er no lagt ut - helsing hyttetilsynet. 

Grindaflethytta 10. - 11. juni 2017

Bruene på rutene Upsete/Ljosandbotn/Flåm til Grindaflethytta er no lagt ut. Fortsatt mykje snø i Grindafletområdet.
Helsing Reidar og Kjersti

Raundalselva 14.05.2017.

Brua over Raundalselva ved militærleiren / Urdlandstølen vart sett opp . 

Elvamotet 12.05.2017

Brua ved Elvamotet er nå lagt ut. Dei andre to bruene på denne ruta må venta på meir snøsmelting. Tekst/Foto: Reidar Berge

Kvista ruter: