føremeldingar og bruer

Torvedalen 22. juni 2019

Lite snø i fjellet. Bruene er på plass, og hytte og stiar er klargjorde. 

Foto: Oddvar Drevsjø

Volahytta / Tvinnestølen 22. juni 2019

Hyttene er klare for sommarsesongen og gode fjellturar ventar.
Det er fine forhold i fjellet. Alle bruene er på plass og det er svært lite snø i fjellet. Ein kan køyre til Voladammen. 

Tvinnestølen
Tvinnestølen Foto: Arvid Rykke

Nansenbu 13. juni 2019

Fine forhold i fjellet. Stadvis ligg det ein del snø over 1100 moh, og varme dagar kan by på ein del vatn i elvar. Stien frå Voss via Gråsidetoppen vil då være eit godt val for å gå tørrskodd. 

Urdlandsstølen 11. april 2019

Brua over Raundalselva til Urdlandsstølen er sett ut.

Arkivbilde
Arkivbilde