Stølsturane 2019

NB!      Stølstur – Skjedikane 


Det vert skogsdrift på fyrste del av stien frå Tvilde fram til ca medio juni. Alternativ veg til stølsturen Skjedikane er frå Gjerdåker ca 1,5 km vidare frå anvist parkering. Sjå etter grøne skilt til Storåsen. 
NB! Ingen parkering ved Gjeråker. Parkering som anvist i bosjyra!

Årets stølar:

Aldalen (254 moh)

Furestølen  (630 moh)

Markusteigstølen  (730 moh)

Gjellestølen ( 725 moh )

Brennevinsteinane (728 moh)

Hustveit ( 320 moh )

Leidalstølen ( 580 moh )

Kiellandbu ( 913 moh )

Lyingaskaret ( 730 moh )

Mykkeltveitstølen (475 moh )

Nedrestølen ( 330 moh )

Liaset( 560 moh )

Otledalen ( 800 moh )

Remlo ( 750 moh )

Skjedikane ( 380 moh )