Stølsturane

Ein av stølsturane i 2022 er til Mjølbotn.
Ein av stølsturane i 2022 er til Mjølbotn. Foto: Knut Bryn

For åttande år på rad arrangerer Voss Utferdslag  lågterskeltilbodet «Stølsturar i Vossafjell», med 15 flotte turmål! Me inviterer store og små til både korte og litt lengre turar. Desse kan du gå på eiga hand eller saman med andre, men utan turleiar. 

Nokre av måla kan du besøka på same tur. Andre er gode utgangspunkt for lengre turar. Turane er merka med oransje merking, anten på pinnar, piler, eller i terrenget. Merkesprayen er biologisk nedbrytbar, og vil forsvinna av seg sjølv.

I perioden 21. juni til 17. oktober 2022 er det hengt opp turbok-kasser med namnebøker og klyppetenger på dei ulike turmåla. Hugs å ta med deg klyppekortet på tur, og klypp med tanga som ligg i turbok-kassa. Hugs òg å skrive namnet ditt i turboka. 

For å vera med i trekking av premiar må du levera klyppekortet til Voss Utferdslag innan 1. november.

Me vil retta ein stor takk til alle grunneigarar som stiller stølsområda sine til disposisjon for ei turbok-kasse. Det er viktig at de parkerer på plassen som er skildra i omtalen av turmålet. Merk at ein del stølsområde har storfe og hestar på beite. Parkering er alltid på eige ansvar. 

Hugs fjellvettreglane, kart, bompengar, bandtvang og lat att grinder etter dykk. Vis respekt for privat eigedom og omsyn til naturen.

Sjå her kvar du kan kjøpa stølsturhefte for 2022

God tur!

Stølsturane 2022

Stølar:

 • Grostøl
 • Bettene
 • Røde Kors - hytta
 • Haugane
 • Kvanndalstølen
 • Mjølbotn
 • Øvstetuftene
 • Moldalii
 • Kaldaset
 • Preststølen
 • Tvinnestølen
 • Rapp
 • Njuken
 • Trænsstølen
 • Selset


Stølsturane 2021

Stølar:

 • Tveitastølen (700 moh)
 • Hiuri (700 moh)
 • Fjellset (850 moh)
 • Raudstølen (520 moh)
 • Kringsdalen (600 moh)
 • Brileset (560 moh)
 • Krokasetvatnet (880 moh)
 • Torfinnsheim (890 moh)
 • Ljosanddalen (850 moh)
 • Borgarebuvotni (1000 moh)
 • Steinsete (944 moh)
 • Litlastøl (500 moh)
 • Vatnasete (500 moh)
 • Byrset (690 moh)

Sjå heile stølsturheftet her


Stølsturar 2020

Stølar:

 • ​​​​​​​Finnesdemmo (700 moh)
 • Raudberget (830 moh)
 • Vola (1100 moh)
 • Tuft'na - Gamle sundvesstølen (850 moh)
 • Vetle Grungen (850 moh)
 • Hjørnevikstølen (480 moh)
 • Bjørgo (345 moh)
 • Bjørgastølen (420 moh)
 • Kulset (650 moh)
 • Nåli (480 moh)
 • Haoset (740 moh)
 • Skykkjeset (770 moh)
 • Dalset (665 moh)
 • Moldbakken (415 moh)
 • Aordalen (660 moh)

Sjå heile stølsturheftet her

Stølsturar 2019

Stølar:

 • Aldalen (254 moh)
 • Furestølen (630 moh)
 • Markusteigstølen (730 moh)
 • Gjellestølen (725 moh)
 • Brennevinsteinane (728 moh)
 • Hustveit (320 moh)
 • Leidalsstølen (580 moh)
 • Kiellandbu (913 moh)
 • Lyingaskaret (730 moh)
 • Mykkeltveitstølen (475 moh)
 • Nedrestølen (330 moh)
 • Liaset (560 moh)
 • Otledalen (800 moh)
 • Remlo (750 moh)
 • Skjedikane (380 moh)

Sjå heile stølsturheftet her

Stølsturar 2018

Stølar:

 • Grungane (Bordalen)
 • Løkjane
 • Lundaholmen
 • Teigarapjane
 • Graonakken
 • Brunborg
 • Mòn
 • Olastøl
 • Vibotn
 • Fadnesstølen
 • Fossen
 • Svoleset
 • Skitset
 • Hangurshòlˊna
 • Kaldavasshytta


Stølaturar 2017

Stølar:

 • Hedlo (750 moh)
 • Kiseldur (690 moh)
 • Klondyke (1090 moh)
 • Liastølen (430 moh)
 • Hommedalstjørni (620 moh)
 • Måkeldalen (811 moh)
 • Nedre Skorset/Mugåsstølen (600 moh)
 • Øvre Skorset (800 moh)
 • Potten (573 moh)
 • Roksbotnen (750 moh)
 • Tesdalsstølen (550 moh)
 • Rosethytta (675 moh)
 • Rosetstølen (685 moh)
 • Sendedalen (924 moh)
 • Veset (850 moh)

Sjå heile stølsturheftet her

Stølsturar 2016

Stølar: 

 • Gilset (750 moh)
 • Nakka (330 moh)
 • Kvålsdalen (850 moh)
 • Torfinnsheim (900 moh)
 • Lindbergsstølen (645 moh)
 • Malmagrøn (850 moh)
 • Torvedalen (815 moh)
 • Bjørndalen (900 moh)
 • Flyane (530 moh)
 • Håset (815 moh)
 • Langeset (663 moh)
 • Steindro (800 moh)
 • Krakalidi (720 moh)
 • Horgaset (600 moh)
 • Helgaset (700 moh)

Sjå heile stølsturheftet her

Stølsturar 2015

Stølar:

 • Nedste Ulvundstølen (650 moh)
 • Øvste Ulvundstølen (770 moh)
 • Vatnaset (700 moh)
 • Sygnabersstølen (700 moh)
 • Horgastølen i Middalen (780 moh)
 • Lyklaset (700 moh)
 • Skredhovden (650 moh)
 • Løkjane (650 moh)
 • Listre (660 moh)
 • Slettedalen (862 moh)
 • Tvinnestølen (1050 moh)
 • Peststølen (450 moh)
 • Kronæ (600 moh)
 • Bileset (750 moh)
 • Bruåni (752 moh)

Sjå heile stølsturheftet her

​​​​​​​