Styret og tillitsvalgte 2021

verv namn kontakt 
Leiar Ingebjørg Winjum  404 03 863
Styremedlem, kasserar Rigmor Onarheim 952 49 105
Styremedlem, hyttekontakt Knut Bryn 909 56 931
Styremedlem, kasserar Magnhild Opheim 920 96 952 
Styremedlem, nestleiar Audun Hellevang 952 88 833 
Styremedlem, kontakt for sundagsturane Jorun Sivertsen 971 41 435
Styremedlem, naturverkontakt Ragnar Karevoll 907 64 771
Styemedlem Nina Fischer 478 32 077 
Ansvarleg for Grindaflethytta Reidar Berge 991 60 184 
Ansvarleg for Kaldavasshytta Jostein Minde 934 79 305
Ansvarleg for Torfinnsheim Tryggve Soldal 482 78 827
Ansvarleg for Volahytta Kristian Østrem 905 28 522
Ansvarleg for Torvedalen Marianne Sværen 958 67 790
Ansvarleg for Nansenbu Gry Bystøl 971 68 411
Ansvarleg for Vardekomitéen Oddvar Drevsjø 920 92 724
Ansvarleg for Tvinnestølen Arvid Rykke 952 62 029 
Kontaktperson Borna sitt turlag Laila Nystad 948 21 163
Kontaktperson DNT Ung Erle Lien Trondsen
Kontaktperson DNT Fjellsport Martine Ravin Søstrand 934 50 514
Foto: Oddvar Drevsjø