Styret og tillitsvalgte

verv namn kontakt 
Leiar Richard Jacobsen  95949155
Styremedlem Sverre Kvitne 95445959 
Styremedlem Nina Fischer 47832077
Styremedlem Magnhild Opheim 92096952
Styremedlem Kristi Haugsgjerd 91602405
Styremedlem Ragnhild Skjerveggen 99307740
Styremedlem Audun Hellevang  95288833 
Styremedlem Olav Sognnæs 91787485 
Borna sitt turlag Tore Birkeland 98463072
DNT ung Voss Kasper Haugland 46613705
DNT senior Voss Bjarne Fosse 95130389 
Fjellsportgruppa Linda Risanger 97609988
Grindaflethytta Reidar Berge  99160184
Torvedalen Sverre Kvitne 95445959
Tvinnestølen Arvid Rykke 95262029
Torfinnsheim Anne Grete Haugen 95063511
Kaldavass Jostein Minde 93479305
Volahytta Kristian Østrem  90528522
 Nansenbu Joar Himle  90893425
Rosethytta Arve Johan Fadnes 41671944
Opptur / prosjekt Bjørn Grande 91844178
Vardekomitèen Oddvar DrevsjøOddvar Drevsjø 92092724
Foto: Oddvar Drevsjø