Hei, du som er frivillig!

Hodnaberg - Torfinnsheim - Kvålsdalen, august 2021.
Hodnaberg - Torfinnsheim - Kvålsdalen, august 2021. Foto: Bjarne Fosse

Tusen takk for at du er med og gjer Voss Utferdslag så bra!

Under kjem dokument som kan vere gode for deg å ha i arbeidet, uansett kva oppgåve(r) du har.

Til turleiarar

Turleiarmappa
Dette er ei rettleiing for planleggging og gjennomføring av turar. Her finn du kva som er ditt ansvar og kva dagleg leiar kan hjelpe deg med.
​​​​​​​

Kravskjema for utlegg
Her kan du levere reiserekningar og liknande utgifter du har hatt i samband med arbeidet ditt for Voss Utferdslag.Til hyttetilsyn

Rettleiing for hyttetilsyn
Informasjon om rutiner og kva som er dykkar ansvar:


Hytteoppgjer på 123
Oppsummering av oppgåvene til hyttetilsynet, kasserar og rekneskapsførar.


Oppgjersskjema

Dette skjemaet skal leverast til dagleg leiar saman med 

Her kjem referat frå styremøta i Voss Utferdslag.

Sjå alle referat frå desse åra:

Tusen takk for alt du gjer! 

Grunnkurs havkajakk, mai 2021.
Grunnkurs havkajakk, mai 2021. Foto: Siri Flatlandsmo