Friskus i friluft 2018


Friskusgjengen er no ferdig med kurset sitt.

Me har gått tur, lært om DNT og naturforvaltning. Laga mat på bål, fiska, leika, og lært å lese kart og bruke kompass. Denne aktive gjengen likar å være ute, litt regn har ikkje stoppa engasjementet. Me har padla, laga masse god mat på bål, og blitt flinke på planlegge tur.

Me vil takke for ei flott tid med ein positiv og glad gjeng, som seier dei har kosa seg. Ivrige som dei er var dei ikkje klare for å gje seg på kurs: " Kan me ha ein vintertur og? eller eit vinterkurs? var avsluttnings kommentarane siste dagen.

Takk og til Voss vidaregåande skule ved Emma, Kasper, og Kristian Fredrik for god hjelp. Og ikkje minst takk til Abdulkarim og Mohammad for god assistanse på kurset. God tur alle saman og velkomen med på tur ein annan gong med oss! fleire bilete her 

Voss Utferdslag og Voss Jeger og fisk!


Myrkdalen - Vetlebotn 17.10. 2018

Onsdag 17.10. gjekk turen i bil til Myrkdalen der Gudmund Furu tok mot oss ved hotellet, opphald og mest skya med +10 er fint turver for 16 deltakarar. Me samlast ved grunnsteinen til Fjellandsbyen som starta i 2002. Fyrste etappe gjekk på hyttevegen som svingar seg oppover bakkane 3 km før matpause ved arenahuset i botnen av i kulebakken, som var arena for verdsmeisterskapen for nokre år sidan. Mange hytter i forskjellig utforming og storleik, snart 600 bueingar. Med ein snittpris på 3 mill. er det verdiar for eit par milliardar, masse nullar å passa på for å finna eigedomsskatten dei eksporterar til oss andre vossingar ? Fin utsikt til alt saman med hotell og nya huset Kamben som reiser seg 6 etasjar framfor Torget og gågata, her er snart ferdig fjellandsby me kan oppsøkja når det manglar på vangen. Vidare oppover bakkane til Vetlebotn, traseen som Skjervheim nytta for ny rekord med over 21000 høgdemeter på 24 timar prøvde me ikkje, men gjekk på sti tilbake til hotellet. No veit me at dalen ikkje lenger er fråflyttings grend i Voss, men god motor for utvikling og eksport av arbeidsplassar og skatteinntekter til Voss. Takk til Gudmund for god innføring om utviklinga i Myrkdalen siste 16 åra !

Turleiarar Gudmund Furu og Bjarne Fosse.

( tekst / foto: Bjarne Fosse )

Fyrjo 10.10.2018

11 deltakarar køyrde privatbilar til stølen Fyrjo, og hadde god sikt for vidare tur i det opne landskapet på stølane.  Naturen var prega av regn og snøsmelting siste dagane med stor vassføring i bekkar og elv.  Første testen vart "ei gammal steinbru" som mangla litt stein og rekkverk, kansje årets ekstremtest, men turleiarane sikra godt.  Vidare opp til Vetlanosi 1121 moh, etter ein god matpause under skodda.

Siste 100 høgdemeterane vart det meir vind og skodda, godt at kart og kompass var med, retur til bilane på austsida av toppen.

Sola som var lova kom ikkje før me var tilbake på vangen kl.16, alle hadde hatt ein fin tur med 10+, vekslande skoddeyr og litt vind.

Turleiarar: Lars Lilletun og Tove R. Jacobsen

(Tekst/foto: Bjarne Fosse)

Liaset 7. oktober

Me var 5 som starta ved parkeringa ved Liaset. Me gjekk forbi stølen, og fylgde den T – merka stien opp til kolingseggi. Her vart det ein god pause, før me gjekk ned til Skorsetvatnet. Tok ein god pause her med nistemat. Me fylgde den T- merka stien tilbake til Kolingseggi og litt forbi, her tok me av den T- merka stien og gjekk inn på ein umerka sti. Gjekk forbi dei gamle murane etter stølen Vambaset, og vidare ned att til Liaset. Det var ein flott tur med litt kald trekk på toppane. Fleire bilete her

Rasdalen - Røyrbakken 03.oktober

VU senior tur gjekk frå Rasdalen til Vibotnen. Der var det også bok for stølsturane. Litt spente var me på kor vidt det var mykje snø i området, men det var greitt å gå etter sit. Stort sett var det opphaldsvær, med ei lite snøbyge innom. Dei 15 deltakararane fekk mellom anna ei innføring i histora bak vegbygginga til Rasdalen, og tida frå 1904  fram til 5o talet.  Det lakkar og lir med VU senior turar for i år. Snøen er komen langt ned i liane, så det er vel ikkje lenge før fjellsko må bytast med ski.

Fotokurs 29. september


Under kurset denne dagen var det undervist i ulike kamerafunksjonar og generelle retningslinjer for korleis ein tek gode, forteljande, bilete innan natur og sportsfotografering. Eit yrande folkeliv på i eit spanande vær vart motiv for dei flotte bileta som vart presentert etter at deltakarane sjølv hadde prøvd. Takk til Hunnalvatn Media

Voss Sogelag og Voss Utferslag tur til Skjervet 29. september.

Me var sju som møtte opp på Skjervet på den regntunge laurdagen. Svein Moe orienterte oss om vegen opp Skjervet frå gamal tid og fram til i dag..
Me starta oppe ved parkeringa ved Skjervefossen og gjekk ned den nylagde stien som skjerpar har vore med å laga, med trappetrinn ned lia. Me gjekk forbi den gamle saga som stod ved Skjervefossen, murane etter saga viser enno. Vidare gjekk me forbi ei skyttergrav frå krigen som seinare vart fylt igjen med stein. Steinane er no fjerna og skyttergrava vart komen til syne att. Me gjekk ned til enden av fossen ved brua. Me merka godt drevet frå fossen med den store vassføringa som var. Tok også turen ned til der det gamle Skjærven hotell, som seinare vart til Fossheim kafe, stod. Me gjekk opp att bilvegen til parkeringsplassen. Fleire bilete her

( tekst og foto: Oddvar Drevsjø )

Fagnastøl 26.09.2018

Turen 26. september gjekk inn til Fagnastøl som ligg under dei mektige fjella Seldalsnuten 1548 moh og Olsskavlen 1576 moh.

Kven ville vera med seniorgruppa på tur i dette ville veret? Jau, det var dei som hadde bestemt seg for at veret ikkje skulle vera tema denne dagen. For dei fleste skulle turen gå i ukjent fjellområde. Dei ville ha ein frisk rekreasjonstur med Utferdslaget. Det er haust i fjella, og dei fine haustfargane er eit syn for auga. Med eit, er vinteren eit steg nærmare oss, for snøen er komen og ligg som ei kvit kappe høgare oppe i fjella. Myra var svært våt, og dei måtte gå med lette steg. Både sko og klede fekk gå i gjennom ein skikkeleg kvalitetstest. Mat og drikke skal dei vera påpasseleg å få i seg, sluntrar dei unna med næringspåfyll, tapar du krefter fort. Å halda kroppen varm er og viktig. Vert du våt og kald blir ikkje turen så hyggeleg og gleda av å vera ute vert ikkje den same. Du får ei god kjensle i kroppen og det er litt stas når du kjenner at du meistrar motstand. Voss Utferdslag har mange fine turar som kan gje stor glede og gode turopplevingar for mange, såleis også denne turen til fagre Fagnastøl. Voss Utferdslag bryr seg om folkeehelsearbeid som førebyggjande arbeid. Tilboda våre kan vera vegen til betre helse! Takk for turen til dei som var med!

Tekst og foto: Bjørn Grande

Bjødnahola 19.09.2018

16 deltakarar, avreise frå Vangen kl.9, retur kl.16.15, Delvis skya opphalde og litt sol, alle vel tilbake. Turen denne onsdagen gjekk til staden der siste Bjørnen på Voss vart avliva. Turleiarane Reidar Berge, Svein Jarl Hansen og Tove Fadnes hadde gjort godt førearbeid med å finna farbar veg. Med regn og vind om morgonen vart det tvil om turen kunne gjennomførast men med gode vermeldingar vidare for dagen køyrde bilane til Voll og gjekk vidare til Vollbotnen (stølen) for matpause. Turdeltakarane var klar for vidare tur mot Bjødnahola og veret vart stadig betre, gjekk over elva frå Vollbottsvatnet på god bru, vidare på sørsida av vatnet som ligg 751 moh til austenden der motebakkane starta. Vegen vidare litt inn i Vetlebotnen og opp berget til hola hola 1087 moh. Her vart det tid til mat, fotografering og forteljing om bjødnajakta og gamle saltvegar mellom Raundalen og Graven (Granvin). Retur etter vegen me gjekk opp. Alle var nøgde med at målet vart nådd og takka turleiarane for fin tur ! Fleire bilete her 

Klikk her for å skrive tekst.

Krone 11.09.2018

Onsdagsturen for VU seniorer måtte legges om på grunn av Yr sine utsikter for dagen, men 8 friske seniorer møtte for ein tur til stølen Kronæ. Mye regn og våte partier ble passert med godt humør. Heldig vis var det en gammel løe der vi fikk ly for regnet under matpausen. Turen er ca 12 km t/r stølen ligger 585 m ovh. Fleire bilete her

Foto: Astrid Såkvitne og Alf Kissner

Mjølfjell – Espelandsdalen 09.09.2018

Me var 21  som tok toget til Mjølfjell denne sundagen. Det var godt turver, overskya med solglytt. Over hengebrua, oppover lia og innover til Veset og Vesetvatnet. Her hadde me matpause før me gjekk vidare, opp Jeriken og forbi Badnatjørn, som ligg der som eit stort badekar. Me pausa litt øverst i Fallet, før det bar nedover i fleire etasjar. Fekk etter kvart litt regn på oss, men det gav seg. Pausa litt på Tyssedalstølen, før siste biten i ur, i myr, på sti og på stølsveg ned til bussen. Fleire bilete her ​​​​​​​

Takk for turen!

Åse Midthun og Anne Grete Haugen

Hodnaberg - Kiellandbu 05.09.2018

Det var folksomt på den flotte turstien denne dagen. Frå Voss Utferdslag var vi 38 stykker som starta i lavt skydekke på Hodnaberg. På vegen langs Møyåni traff me folk både frå Norge og Canada, mellom anna ein skuleklasse frå Voss som hadde lagt i telt.
I Hardingaskardet låg skodda heller tjukk , men Kiellandstien , som vart bygd  då den første Kiellandsbu vart oppført i 1892, var lett å fylgja . I den bratte skråningen langs foten av Sveindalsnuten , hadde skjerpaer frå Nepal utbetra stien. Og då skodda letta og sola kom fram ved hytta på Løkjedalsnuten, fekk me utsyn både til fjord og fjell og ned til Botnen. 
På tilbaketuren hadde me godt og varmt og solfylt vêr. Vegen frå Hodnaberg til Kiellandsbu må vera ein av dei vakraste turene ein kan ta ! Området rundt Hamlagrøvatnet  er også svært rikt på kulturhistorie, enten det gjeld stølsdrift, hotellturisme frå farne dagar eller båtferdsle på vatnet. Denne dagen i fjellet var ei god oppleving! (tekst Bente Daltveit ) Fleire bilete her ​​​​​​​

Stoksel – Dalsete 29.08.2018

Etter parkering på Stoksel la 20 turfolk i veg innover stokseldalen og etter ca. 1t og 45 min. var me framme på Dalsete. Her var det tid for matpause og under pausen vart det fortalt frå historia til stølen Dalsete, som opprinneleg fyrst låg på øvra Dalset, men etter mykje bjørneplaga var flytta ned til der han er i dag. Historia fortel og om mange dramatiske hendingar på Dalset på 19-hundratalet, med snøskre (der fleire sel gjekk mede), brann og drukningsulukke.Det vart og fortalt om tysk flystyrt under krigen, oppe i fjellet "Disk", der 4 personar omkom og som ligg gravlagde på Solheim kyrkjegard i Bergen. Etter matpausen gjekk me vidare oppover til "Fjelkleiv" og vel framme vart me møtt av det storslagne utsynet over Hallanger, Hardangerbrua, Simadal m.m. Dette meinte mange var høgdepunktet på turen. Etter ein kort "foto" pause, tok me same vegen tilbake til Stoksel og der takka me kvarande for ein vellukka tur, samstundes som det varsla regnet byrja koma. Takk til alle som var med! Arne Hauso. Fleire bileteher 

Jotunheimen 24. - 26. 08.2018

Det var eit vakkert men utruleg syn som møtte oss på Valdresflye på laurdag. Alle toppane var dekka av snø - mykje snø. Det vart litt diskusjon om vi skulle gå på Surtningssue, 2368 meter over havet, eller om vi heller skulle gå Bukkelægeret som ligg lågare. Heldigvis bestemte vi oss for å prøve oss på toppen. Vi var 14 personar som la i veg opp i snøkaoset. Det var ein jamn gjeng, og turen oppover gjekk veldig greit. Sidan dette var ein lang tur, fekk deltakarane beskjed om at dersom vi ikkje var på toppen før kl 1430, då måtte vi snu. Vi kom fram i tide, og alle kom seg til topps. Ein stor prestasjon med tanke på forhalda og det at vi var ei så stor gruppe.

Dagen etter gjekk vi på vakre Knutshøe, «lillebroren» til Besseggen. Dette vart ein nyte-tur i forhold til laurdagens strabasiøse tur. Vi tok oss god tid til å nyte utsynet, prate saman, og å vere i fjellet saman.

Dette vart to flotte dagar med forhaldsvis flott vêr. Alle kosa seg, og alle var vi einige om at det hadde vore ein flott tur i eit flott område. Takk for turen! Fleire bilete her


Bodil Atterås

Teltur til Grønlivatnet 25. - 26. 08.2018

Tusen takk for ein kjempefin telttur til Grønlivatnet. Borna stråla om kapp og vann alle konkurransen om å få mest mogleg vatn i støvlane. Fleire bilete her ​​​​​​​

Vetlegrungen 22.08.2018

7 deltakarar ville på tur trass dårleg ver. For å sleppa køyra heilt til Voladammen på dårleg veg la me om turen, og gjekk ein mindre tur til Vetle Grungen i Myrkdalen. Turen gjekk heilt greitt, men me vart stoppa av ei flaumstor elv like før stølen. Sjølv om alle var svært våte hadde me ein kjekk tur. Turleiar Bjørn Knapstad 

Fleire foto her

Blåbærtur til Almenningane 19.08.2018

For ein finfin søndag!

Heile 60 små og store var med på Klart det går-tur og blåbærjakt til Almenningane i dag. Me fann til og med blåbær til pannekakane! 💙Takk for turen 😃

PS, me planlegg fleire turar, fylgj med og lik sida, so får du info so snart me legg ut ny tur. Klart det går-turar passar turglade i alle aldre og alle funksjonsnivå. Alle turane høver for trillande. Velkomen med på tur! Fleire bilete her ​​​​​​​

Rot 15.08.2018

Me var 10 som starta turen på Saue, me fylgde vegen eit stykke til me tok inn på stien, me fylgde stien i lett stigning i begynnelsen, det vart brattare etter kvart når me var komen midtvegs, så me tok det svært roleg opp det bratte partiet, siste stykket bort til Rot gjekk i flatare lende. Me tok oss ei god pause oppe på Rot, Me gjekk ned att same vegen som me kom opp, Det var litt sleipt å gå ned attpå grunn av litt regn i lufta, så me tok det roleg ned på returen att. ( Tekst: Oddvar Drevsjø ) 

Brandset - Remlo 12.08.2018

Etter nokre dagar med regn vakna vi sundag 12.august til ein dag med noko skodda langs fjella, men før vi var komne til Brandset var skodda borte. Heile 27 turdeltakarar la i veg opp lia frå staden vi gjekk av bussen. Det var noko vått i terrenget det første stykket, men over skoggrensa var det mykje turrare. Turfølgje hadde ein flott tur over Eggjane til Storanosi der det var tid for gruppebilete. Her er det fantastisk flott utsikt i alle himmelretningar. Turdeltakarane kunne orientera seg iblant fjelltoppar i Voss og nabokommunane. Neste etappe gjekk via Vetlenosi og Reinstjørndalen til Flatafjellet som er eit stort flatt område i vossafjella. Det er og mange fine små badevatn på Flatafjellet, men det vart inga bading i dag. Mest heile turen gjekk på mjukt underlag. Svært lite stein til å gå på sjølv om ein er så høgt opp i fjella. Siste pause var ved Remlevarden over stølen Remlo. Praten gjekk lett på heile turen og stemninga var god. Alle skrytte av turen og det fine terrenget Turleiar Kristian Østrem / foto: Geir Henrik Styve )Fleire bilete her ​​​​​​​

Berge - Høgtun 08.08.2018

12 personar var med på kulturturen denne kvelden. Fleire bilete her ​​​​​​​

Turleiar Ellen B Sjøgren.

Jubileumsturen  05.08.2018

  • Den Norske Turistforening 150 år                                                                                            •  Voss Utferdslag 85 år

Det vart folkefest til glede for liten og stor. Dei kom i flokk og fylgje for å vera med å markera jubilea til Den Norske Turistforening og Voss Utferdslag. Veret såg ikkje ut til leggja noko dempar på humøret til dei frammøtte sjølv om det var litt småsurt. Godt kledde var dei fleste, dei var klare til å vera ute heile dagen.

Turen starta med buss til Kvitno i Raundalen og vidare på stølsvegen til Fjosestølen. Etter ein kort pause gjekk me inn på sti og kryssa Gamle Raundalsvegen. Kyrne som gjekk å beita oppi lia lurte nok fælt på kva som gjekk føre seg. Dei har nok aldri sett over 200 turglade fjellvandrarar gå i flokk opp lia der før. Stigninga opp til Gråskallatjørn 745 moh gjekk som ein leik. Me kom opp i eit flott turområde med fleire vatn. På vegen mot Liaset var det mange som let seg freista til å smaka på dei fine moltene som sto der.

         Turen så langt hadde gått med liv og lyst for liten og stor. Me nærma oss festplassen på Liaset med flott utsyn over bygda under den mektige Lønahorgi. Lukta av betasuppe kom med vinddraget. Det var tid for mat og drikke.

Paul Jarle Grande var alt i gang med å sette farge på dagen med feiande flott toradarspel. Etter salt mat, vart det kake og kaffi, juice til borna. Overraskinga var stor for borna då ”Turbo” (Maskoten til borna sit turlag) dukka opp på Liaset. No vart det liv i leiren. Med toradarspel og ringdans kom stemninga på topp der oppe i fjellheimen.

Helge Søfteland, kjend frå Friluftsmagasinet i NRK P1, kåserte om Den Norske Turistforening sin oppstart på slutten av 1800-talet og folk sin bruk av fjellet, som i tidlegare tider var til nytteformål. Det var først i starten av førre århundre ideen kom om at folk kunne bruke fjellet til rekreasjon.

Me fekk no eit flott innslag med song frå to veteranar frå Kytesgrenda, Jan Jøssang og Gunnar Schei. Dei song ”Liasetsongen” og fekk stor applaus for gjennomføringa. Leiaren i Voss Utferdslag, Richard Jacobsen tok føre seg starten då laget vart stifta 14. august 1933. Dei første åra var det dei tradisjonelle sundagsturane som var i fokus, fram til 1980-talet. Så kom ei tid med stor aktivitet med hyttebygging. Dei seinare åra har me fått Borna sitt turlag, DNT Fjellsport, DNT Ung Voss, DNT Senior og til slutt dei populære Stølsturane. Som ein ser har Voss Utferdslag stor aktivitet, både for liten og stor, ung og gamal. Som avslutning på dagen, tok Paul Jarle med seg toradaren og ein flokk med turdeltakarar på ein musikalsk vandring rundt stølane på Liaset før ein gjekk ned til Lemme der bussen venta.

Takk for ein herleg og flott dag, dette var livskvalitet på sitt beste.

Voss Utferdslag

Bjørn Grande

Kulset 01.08.2018

Ein frisk gjeng på 10 stk var med på turen til Kulset denne kvelden. Turleiar Ellen B Sjøgren

Dugnadshelg i Torvedalen 22.-23. juni 2018

Hyttetilsynet hadde dugnad i Torvedalen med helga. Vasking og rydding. Sengetøy vart skifta, maling og masse anna arbeid av smått og stort vart utført. Brua i Kvitanosdalen vart sett ut. Tidlegare vart brua i Torvedalselvi sett ut.

Velkomne til fjells!!

(Foto Oddvar Drevsjø)

Dugnad på Volahytta og Tvinnestølen 15.-17.juni 2018

Hyttetilsynet på dugnad.

(foto K. Østrem)

Klikk her for å skrive tekst.

Skirstølen – Lundarholmen – Flodvikane 06.06.2018

Me var 31 som starta ved Fredheim. Me køyrde opp til Skirstølen.Herifrå gjekk me i roleg tempo i lett stigning innover mot Lundarholmen. Me tok ein god pause her. Me gjekk vidare opp til Fuglavarden ca 750 moh herifrå gjekk me ned til stølen Flodvikane ved Hamlagrøvatnet. Ein flott kveldstur! Ein takk til Turleiarane Mons Lunde og Arne Djukastein. Fleire foto her. ​​​​​​​

Turleiar Oddvar Drevsjø

Teigarappjane 30.05.2018

Me var 20 som starta ved Fredheim, me køyrde opp til saga ved Hjelle. Me gjekk forbi stølen Hindartveit og vidare inn mot Teigarapjane. Me gjekk på brua over elva Maksam og vidare over steinbrua i Ulvaskardselva, herifrå gjekk me opp til Gjellestølen. Her fekk dei som hadde stølsturhefte eit klypp. Me tok ein god pause her, før me gjekk opp på eit utkikkspunkt oppom stølen, me gjekk attende same vegen. Fleire bilete her
Tekst / turleiar Oddvar Drevsjø

Opptur for 8-klassingane i jubileumsåret  2018.

Den 21. januar 1868 vart Den Norske Turistforening skipa. ”Alle” kjenner den raude T-en. Voss Utferdslag vart skipa 14. august 1933. I 2018 skal me feira ”Opptur” for 10. gong. For dei som likar å vera ute i naturen har Utferdslaget eir rikt turprogram for friluftsliv. Eit aktivt uteliv er positivt, og gjev ungdommen ei god oppleving. I dag er me i Voss Utferdslag takksamme og ikkje minst veldig stolte over å vera ein del av dette. Gjennom desse 10 åra med Opptur, har det vore ca 2000 8-klassingar som har fått teke del i sosialt samvær, naturopplevingar og fysisk aktivitet. Ruta til Hanguren vart i år lagt om. Stinettet frå Mølster er stengt for all ferdsel. Me bussa frå Holbergsplass til Tråstølen. Takk til Voss Resort, som spanderte bussturen på oss. Gåturen over Hanguren og ned til Hangursrestauranten gjekk veldig bra, me kom og meir samla ned til mat og drikkepause.  I pausen vart det utdeling av pengepremiar til dei tre beste klassane i konkurransen, allmennkunnskap, i natur/dyre- og fugleliv samt fyrstehjelp.

Fyrste premie gjekk til klasse 8F, dei fekk med seg 3000 kroner på konto. Andre premie fekk klasse 8A og 2000 kroner. Tredje premien gjekk til 8D, dei fekk med seg 1000 kr. Alle klassane var frå Voss Ungdomskule. Turen innover fjellet gjekk så det susar, ved vegskilje i Gråurdsdalen tok me oss ned mot Raugstad. Vegen heim gjekk litt her og litt der.

Veret denne dagen kan me ikkje klaga på etter ein lang og kald vinter. Godt det ikkje var nokon som fekk heteslag. Varmt var det heile dagen!  Mange av 8-klassingane fekk kjøla seg ned på den eine snøfonna som var på Hanguren. Dagen vart ein flott opplevelse for dei fleste, trur eg!

Takk for turen, til alle som var med oss, på 10-årsmarkeringa for ”Opptur”.

Helsing

Bjørn Grande

Turen til To 23. mai 2018

Me var 24 som starta ved Fasteland i Teigdalen på turen til To.

Me fekk snart merka varmen når me begynte på bakkane opp til To, me gjekk i roleg tempo, og tok jamlege pausar opp bakkane. Etter ca 1 time var me oppe på To, (her er det 2 bruk) Me tok ein god pause her oppe til me fekk sjå solnedgangen frå To. Etter at sola gjekk ned tok me fatt på nedstigninga til Fasteland.

Oddvar Drevsjø

Finse - Maurset 13. mai 2018

Fleire bilete her 

Grauaåsen 9. mai 2018

Raundalsrekkja 6. mai 

Ein liten gjeng trossa været og håpte inderleg at værmeldinga med sin lovnad om lettare skydekke, og endåtil litt sol, utpå dagen skulle slå til.  Det viste seg dessverre at skodda vart liggand langt nede, attpåtil servert saman med regn og vind. Det som skulle verte ein lang og flott tur over Raundalsrekkja vart til ein heller kort tur – til om lag 900 moh der me møtte skoddehavet. Turen vart likevel ein fin luftetur i spannande og utfordrande vårsnøforhold. Ein dag for vekselvis av og på med ski, og testing av diverse snøbruer. Takk til fylgjet for sporty turinnsats og alle smil til tross!

Sykkeldag 6. mai

Sykkelglade store og små kosa seg på tur i Bømoen denne dagen. 


Svartaberget – Skjevlingen 2. mai

Me var 17 som møtte opp ved Fredheim i kveld, me køyrde til saga på Kyte. Me gjekk ca 100m til me kom innpå den gamle Raundalsvegen som me fylgde til Svartaberget, Svartaberget var tidlegare ein husmannsplass. Me fylgde stien vidare opp til me kom opp til vegen som går opp til stølen Skjevlingen. Me fylgde denne opp til stølen,  den siste biten gjekk me på snø. Frå Skjevlingen hadde me eit vidt utsyn over bygda. Me fylgde stølsvegen heile vegen ned saga ved Kyte.
Oddvar Drevsjø

Grindaflet 27. - 29. april 

Vi var berre 6 personar på tur denne helga, 2 turleiarar og 4 deltakarar, men for ein tur det vart! Supert føre og mykje bra vêr. Sundagen vart jo aldeles strålande!

Vi gjekk inn til Grindaflet fredag etter jobb. Vêret var litt ymse, men då vi kom opp på Stangahøgdi fekk vi eit utruleg flott lys og ein flott kveldshimmel. Humøret vårt steig óg, for no var det meste av oppstiginga unnagjort. Vi kom fram til hytta litt før kl 22, og då kasta vi oss rett på lapskausen. Nydeleg!

På laurdag heldt ikkje Yr heilt det dei hadde lova. Skodda hang tjukk over dagens mål, Flenjaeggi. Vi la uansett i veg i håp om at skodda skulle lette. På eit punkt måtte vi fram med GPS-en, men elles hadde vi ikkje noko problem med å finne eggi sitt høgste punkt, Flenjabrostet 1532 moh. Då vi satte oss ned for å ta oss ein matpause, sprakk skodda opp, og vi fekk flott utsikt over dei næraste toppane og dalane. Vi fortsatte til Nybotnfjellet, 1425 moh, men derfrå valde alle å snu og gå tilbake til hytta. Vi fekk eit fantastisk nedrenn til hytta, skoddelaget sprakk opp att, og vi fekk flott utsikt ned mot hytta og fjella i vest. Denne kvelden vart det ein 3-rettars middag med suppe, laks og fruktcocktail.

Sundagen vakna vi til -8 og strålande sol. Føret var ubeskriveleg flott. Vi kunne sette utfor over alt, og det var perfekte forhald for å øve seg på telemarksvingen. Fantastisk og nydeleg var ord som vart gjentatt mange gonger. Vi gjekk inn Såteskaret og fortsatte inn Vetle Såtedalen. Der trakk vi opp til topp 1385, vi fortsatte til topp 1430, og vi avslutta med Kaldanuten, 1437 moh. Vi køyrde ned nokre renner til Stangahøgdi, og så satte vi kursen mot bilane på Fyre. Takk for ei fantastisk flott helg! Turleiarar odil Atterås / Kjersti Vik.

Fleire bilete herVoss Sogelag og Voss Utferdslag på tur til Bolstad 28.04.2018

Me var 20 som møtte opp på jernbanestasjonen på Bolstad i dag, der Kjartan Rødland som omvisar på turen fortalde om gamle stamvegen, og brua over elva som vart bygd i 1910. Vidare fortalte Kjartan om postgarden og om laksefiske i Bolstadelva. Me gjekk vidare mot bedehuset der me hadde ein stopp ved huset der Kjartan bur. Der me fekk høyre om historia til huset, laksen på trappehella, og om minnesteinen av tidlegare eigarar. 

Me gjekk vidare mot fjorden bort til bedehuset og gravplassen, her er  flott utsikt utover Bolstadfjorden. Me fekk me historia om bedehuset på Bolstad, og om tyskarar ved Hyvingstunellen som kom mot Bolstad og fyrte av ei salve mot land der bedehuset står. Det vart kulehol i altertavla. Ein kan sjå kuleholet under venstre armen til  Jesus på den gamle altertavla.  Eit av turbileta syner dette.

Me fekk kaffi og kaker i kjellaren og her vart det fortalt om tømmerfløyting frå Vosso og Strandaelva og vidare ned til Bolstad. Om flåten som vart bygd i 1998, der dei henta tømmer ved Vanjolo og frakta vassvegen ned til Bolstad, og vidare rodd til Salhus. Me gjekk bort til flåtemuseet og fekk sjå flåten, det er ein svær og tung flåte som står der.
Me takkar Kjartan Rødland og Vassvøri Sogelag for at dei tok i mot oss.
Voss Sogelag og Voss Utferdslag.
Oddvar Drevsjø


Temakveld om stølsdrift i Voss 25.04.2018

Det vart etterkvart litt trangt om plassen under temakvelden om Stølar i Voss. Om lag 160 personar var samla og fekk gleda av å høyre om stølsdrift i tidlegare tider fram til slik ein driv idag. Sjur Hirth Nesheim og John Almeland stod for underhaldninga med mange gode forteljingar om kvardagslivet på stølen. Kvelden vart avslutta med ein smak av stølslivet med heimelaga stølskost og spekemat frå Voss Kjøt. Kvelden baud og på ei flott overrasking frå Voss Sparebank då dei overrekte Voss Utferdslag ei pengegåve til omvøla av bruer i stinettverket vårt. Hjarteleg takk for bidraget! Takk til alle som var med – me vonar de kosa dykk!

Turen Seim- Lydvo – Taulen – Heggjavad -Seim 25.04.2.18


Me var 16 som møtte opp på den litt regntunge ettermiddagen. Me parkerte ved Sylvsmidja og gjekk forbi Lydvaloftet og opp til Lydvo. Me gjekk vidare opp til Oppheim og vidare opp til Taulen, her hadde me ein lengre pause, turen gjekk vidare bort til Heggjavad, med flott utsikt utover bygda. Herifrå gekk me ned forbi Raudstad og Brekke, og vidare nedover seimsfeltet til Sylvsmidja der bilane var parkert.
Oddvar Drevsjø

Bryn 18.04.2018

Me var 11 som gjekk turen om Bryn denne flotte ettermiddagen.
Turen gjekk i frå Fredheim, vidare opp Industrivegen, og opp til fellesfjøset på Lid, herifrå gjekk me opp til Øvre Lid. Me gjekk vidare ned forbi tuna på Bryn til Bordalsvegen og ned att til Fredheim.
Oddvar Drevsjø

Øyastølfjellet og Fyresnipa 15.04.2018

Ti personar starta ut på Nosi med Øyastølsfjellet og Fyresnipa som mål. I sakte tempo gjekk me langt og høgt, der utsikta over lag på lag med fjell i alle retningar vart eit mektig syn. Den solrike dagen vart etter kvart svært så varm og god, så bare armar og legger fekk årets fyrste solstråler. Ein solbrun gjeng ytra seg strålande fornøgde då me samla oss til ein velfortjent is på butikken til slutt. Takk for turen alle saman. Fleire bliete her

Grønestad - Vending - Flatafjell - Tjørnadalen 08.04.18

Fire aldrande menn med stort mot og lett sinn, la i veg på tur i mildver og regn. Me ville alle ut og oppleva våren i fjellet. Starten gjekk frå Grønestad. Det var berre såvidt snølaget på Hamlagrøvatnet heldt oss over vassørpa som låg på isen. Me gjekk som planlagt oppover Nystølsdalen til Vending. Matpausen tok me inne i hytta. På veg mot Søyasete letta veret litt og det vart ikkje så flatt lys lenger. Me var mest åleine i fjellet, men me såg og høyrde ryper over alt. Attende på Hamlagrøvatnet kom skodda sigande. Etter ei grei oppteljing av alle deltakarane, kryssa me isen og gjekk opp til bilen. Fleire bilete her.

Det vart ei fin oppleveing for alle fire i fjellet.


Mykkeltveitveten 18. mars 2018

Endeleg, endeleg, endeleg……kom vi oss opp på Mykkeltveitveten. På sjette forsøk klarte vi det. Og for ein dag og for ein tur. Strålande sol, skyfri himmel og nesten vindstille. 19 smilande turdeltakarar la i veg frå parkeringsplassen på Nore Hamlagrø. Turen opp til Kvanngjeli gjekk i roleg tempo. Undervegs orienterte Anders Skjerveggen om naturen og fjella rundt oss og det same gjorde han om stølshistorien rundt Lonana. Etter matpause i solveggen ved Lonaselet byrja vi turen mot toppen av Veten. Føret var vekslande, men mot toppen var det delvis hardt og avblåse. Alle turdeltakarane takla det harde føret veldig godt. Alle var godt nøgde med å ha gjennomført turen i fin stil.

Ein fantastisk dag i fjellet!

Tekst Olav Sognnæs

Torvedalen 13. -14. mars 2018

Fin tilsynstur i Torvedalen. Godt ver og godt skiføre.  Velkomne til fjells i finveret!

Anna, Magnhild og Sverre


Ospehaugen - Fyrjo 14. mars 2018 

Vermeldinga for dagen var kanskje ikkje heilt bra, men veret vart berre betre og betre utover dagen. For dei 15 turdeltakarane vart det ei framifrå turoppleving. Skiføret var svært bra, eit godt lag med turr og lett snø over eit hardt underlag. Drøymeføre - ei flott nedskriing frå Flatafjellet til Fyrjo er eit av fleire gode minne frå turen. Matpausen tok vi veggen til eit sel på Fyrjo. Heilt vindstille og god varme frå sola gjorde at ingen trong noko på nevane under matpausen. Ein minnerik tur frå eit flott natur- og turområde.

Kristian Østrem

Tverrbotnnuten 11. mars 

Vi var 8 personar som la i veg frå Nosi og innover Breidalen. Vêret var overraskande bra, og sola braut delvis gjennom skylaget. Vi var optimistiske, og lenge såg det bra ut. Men, etterkvart vart det meir og meir blindeføre, og vi visste ikkje om det gjekk oppover eller nedover. Vi bestemte oss uansett for å fortsette til toppen, men brått vart vêret overraskande dårleg. Det byrja å snø ganske tett, og det blas opp. Det blei mykje dårlegare enn meldt. Vi var nesten på Smørbotnnuten, fortoppen til Tverrbotnnuten, men vi bestemte oss for å snu her. Det blei ein spennande nedfart. Vi såg verken konturar eller snøkvalitet, så det var ikkje med stil vi køyrde nedover fjellsida. Då vi kom ned att til Breidalen braut skydekket opp, og vi såg konturane att. No kunne vi stake oss tilbake til bilane. Vi var uansett alle einige om at det hadde vore ein fin og kjekk tur. Takk for turen! Tekst : Bodil Atterås 

Skamdalshorgi rundt 7.mars 2018

11 var med på onsdagsturen rundt Skamdalshorgi, veret frå starten på Bulko overskya -2 og litt trekk, seinare sløra sol og snø. Turen gjennomført etter programmet, over Grønnlivatnet til Horgaset for mat og kvila ein halvtime - etterkvart med vind og snødrev så det var godt å få varmen opp vidare i kupert lende til Krokavatnet og retur til bilane. Fin utedag saman med kjekke turdeltakarar med godt humør og passe prat utan skade. Retur Vangen kl. 16. Turleiarar: Bjarne Fosse og Tove Fadne

Bordalsfjella 4. mars 2018

12 deltakarar møtte fram for å delta på turen. Været var bra, gløtt av sol men litt vindfullt på toppen.Turen gjekk frå Rong, via Trappafjellet, Hanselavatnet og opp på Tinden (980 MOH). Ved Hanselavatnet hadde me matpause. Heimatt gjekk turen nedover mot stølane på Helgaset, og derifrå følgde me stølsvegen via Allmenningane til Rong. Meir bilete her

Turleiarar Arne Brakestad / Astrid Såkvitne

Fullmånetur 1. mars 2018 

 Det var 5 stk som vart dratt ut av fullmånen denne kvelden. Heldigvis var det ingen varulv i Fenno-området. Me fekk sett stjerner, ein klår og stor måne, nokre andre hodelykt-turgåer på fjellsider rundt omkring i bygda, og nokre av oss meinte at me såg Tesla-mannen  køyre bil i det interstellare rom. :) 

Alle hadde glemt "månekremen" men heldigvis ble det ikkje meldt noko månebrannskade... berre masse glede med skogspudder 😊 Takk for turen!" 

( tekst / foto: Jean-Christophe Scouarnec / Nina Høyland ) 

Herresleite 28.02.2018

Fyrste seniorturen for året vart ein heller kald affere, i to siffer minusgrader og iskald austavind, la dei 6 fram møtte i veg frå Herresleitet og innover ei nyprepparert løype i Herresåsen. Etter kvart som sola kom høgare på himmelen vart det retteleg fint å gå, men temperaturen gjorde det ikkje freistande å setja seg ned for å eta nista, så turen vart gjenomført berre med korte stopp ved skilta med stadnamna, for litt opplysningar om bakggrunnen for namna. Bjarne tok ein "snarveg" tilbake til myra der varmehytta står og då me kom der hadde han fyrt godt i omnen og det vart ei triveleg stund med nistepakke og termos før me skrei ned att til parkeringsplassen. Som så mange skulestilar avslutta med, "alle var samde om at det hadde vore ein triveleg tur" gjalt og denne gongen! Turleiarane takkar for turen. ( Tekst / foto: Arne Hauso / Bjarne Fosse)

Foto: Bjarne Fosse, Voss Utferdslag

Skamdalshorgi.   25. februar 2018

15 deltakarar hadde møtt fram for å delta på turen. Veret var nokonlunde og vart betre og betre utover dagen, vindstille og det vart etterkvart varmt i sola. Turen gjekk greit gjenom hyttefeltet på Bulko,over Grønlivatnet og til Horgaset. Føret var godt ”blåføre”. I gjela forbi Horgaset hadde me ein lengre pause der det vart servert ”jubileumskake”. Etter å ha runda Skamdalshorgi fekk me fine nedrenne til Krokavatnet som me kryssa på veg tilbake til bilane.  Fleire bilete her. 

Turen vart gjenomførd utan negative hendelsar av noko slag.  


Svolefjell 18. februar 2018

Referat etter turen den 18. februar som skulle gå til Svolefjellet.

10 deltakarar hadde møtt fram for å delta på turen. Veret var nokonlunde, men med ein del skoddedottar og lågt skydekke. Turen gjekk greit utetter Årmotslia, sjølv om mange sleit med klabb i nysnøen. Her kom joleljoset til Bodil og glideren til Rune til god nytte. Etterkvart som me nerma oss Gråsteinane vart det tyngre å brøyta, og sikten dårlegare. Etter ein god matpause her, fortsette me mot toppen. Då me kom opp på høgdene ved Vasstjørnane vart sikten så dårleg at me bestemde oss for avbryta der. Turen tilbake til Helgatun gjekk leikande lett i nysnøen.

Turen vart gjenomførd utan negative hendelsar av noko slag. 

Kaldavass – Vassfjøra, 2. -4. februar - 2018


Vi var 7 personar som la i veg frå Upsete stasjon på fredags kveld - under ein utruleg flott stjernehimmel. Endå flottare vart det då månen kom fram! Heldigvis for oss 7, så hadde 2 av deltakarane gått til hytta tidlegare på dagen. Hytta var god og varm, toalettet var spadd fram, og suppa stod og putra på ovnen då vi kom fram rundt kl 2230. På laurdagen var det tidleg opp. Vi skulle på Vassfjøra. Det var kaldt! Føret var heller trått, men vi kom oss greitt opp til toppen. Der tok vi oss tid til å nyte utsikta. For eit skue! På vegen tilbake til hytta ivra fleire for å gå på Øykjafonn, og slik vart det. Ein liten delegasjon gjekk tilbake til hytta og gjorde klar middagen. Ungarsk gulasjsuppe gjorde stor suksess i fjellheimen. Sundag var ny turdag med nye toppar: Trollanut og Fossdalsskavlen. Dei sprekaste fekk med seg Bleienuten óg. Her fekk vi utsikt andre vegen. Med sol og klarvêr kunne vi sjå heilt til Hurrungane. Nedrennet ned Breidalen vart ikkje så bra som vi hadde håpa på. Brottskare og fokksnø gjorde det vanskeleg, og det vart knall og fall på dei fleste av oss. Men, alle var einige om at det hadde vore ei flott helg med flotte turar! Takk for turen! Fleire bilete her. Helsing turleiarane Bodil Atterås og Frode Atterås. 

Topptur og Skredfarevurdering 27.- 28. jan

Etter  teorikurs tidlegare i veka var det dags for å praktisere det ein hadde fått innføring i. Ei innhaldsrik helg i Breidalen med mykje vær venta denne gjengen i helga. Med utfordrande snøforhold var læringsutbyttet desto større. 
Meir foto her 

Kvålsdalen 14. januar 2018

Sju glade sjeler møtte opp med forventningar om ein vindfull tur opp gjennom Kvålsdalen til Torfinnsheim. Det var klart, fint ver med hardt, godt føre oppover bakkane. Vi såg mange ryper opp mot Kvålsdalen, elles var vi ganske åleine i fjellheimen. - Men vinden som var meldt kom aldri. Det var heilt vindstille på Torfinnsheim med eit par kalde grader. Turen gjekk i eit roleg, jamnt tempo og vi brukte ikkje stort meir enn tre timar på heile skituren. Nedturen gjekk greitt på litt vekslande føre. Alle kom glade ned med eit smil rundt munnen. Tekst Olav Sognnæs/Bilete Astrid Såkvitne

Reflekstur og eventyrstund i skogen 21.11.2017

Tusen takk for turen alle saman! Eg talde 110 store og små som var med på tur inn i skogen for å finne vegen igjennom refleksløypa og høyre på spanande eventyr om troll. Takk til Astrid Sudmann og hennar forteljarkunst. 

Mjølfjell 2. november 2017

Brua over Raundalselva, frå Mjølfjell til Urdlandsstølen, er no teke inn for vinteren.

Torvedalen 20. - 22. oktober 2017

Bruene i Kvitanosdalen og Torvedalselvi er tekne inn for sesongen. Hyttene er klargjort for vinteren. Velkomne til fjells.

Beste helsing Hyttetilsynet.

Volahytta / Tvinnestølen 22.10.2017

Bruene er tekne inn og haustdugnad på hyttene utført denne helga. Velkomen til fjells og nyoppinnreda hytter. Helsing hyttestyra!

Klikk her for å skrive tekst.

Kyte - Raudkjeldo 18.oktober 2017

Seniorgruppa avslutta sesongen med tur frå Kyte til Raudkjelda. 22 deltakarar var med på turen i fint haustver med skyfri himmel, ikkje vind og lufttemperatur frå minus om morgonen til 10 plusgrader utpå dagen. Lydar Veum og Gunnar Gjerme, lokalkjende og heimehøyrande på Kyte, viste meir enn vegen me skulle gå. Gamle Raundalsvegen var ferdslevegen frå Voss mot Rundalen før det vart bygt veg i Rastalia på 1700 - 1800 tallet. Huset på plassen Svartaberget står, at det vart vurderte bygging av sanatorium før Harastølen kom vart sagt men ikkje dokumentert. Vidare gravrøyser langs vegen før stølen på Måset, ikkje hus her lenger. Raudkjelda var endepunkt, men i dag var den ikkje raud noko regnet i haust fekk skulda for. Matpausen på Skjevlingen vart lang i fina veret, Ugla i grantretoppen fylgde med på kva som gjekk føre seg. Retur gamle stølsvegen, her vart det demo av Røvovn, fangstmåte for rev, og vidare til bilane langs Svinåni. Deler av Kong Sverres saga vart gått gjennom av Lydar, mest det som skjedde i Kyte - Raundalen, han hadde set spor etter seg. Takk til turleiarane Lydar Veum og Gunnar Gjerme for ein kjekk turdag med masse kultur til. Turleiar / tekst : Bjarne Fosse.  Meir bilete her

Grindaflethytta 08.10.2017

Bruene på rutene Ljosandbotn, Upsete og Flåm til Grindaflethytta er nå tekne ned. På ruta Fyre til hytta er det ikkje bruer, slik at hytta er tilgjengeleg og open.

Friskus i friluft, september - oktober 2017

Er eit samarbeid mellom Voss jeger og fiskarlag og Voss Utferdslag, der målet var å lage eit aktivitetstilbod for ungdom gjennom introduksjon til friluftslivet. Det er eit kurs der den einskilde skal lære nok til å være rusta til å være aktiv ute på eigehand.

Tidleg i september møttes ein gjeng på 11 deltakarar for fyrste gong. 4 jenter og 7 gutar var klar for nokre dagar med lærdom og sosialt samvær. På planen stod innføring i basis friluftsliv i løpet av fire deler, gjennom turar i skog og fjell, fiske i elv og vatn, bruk av kart og kompass, og lage mat i det fri.  

Friskusgjengen er no ferdig med kurset sitt. Me har gått tur, lært om DNT og naturforvaltning. Ein aktiv gjeng, som ser ut til å trivast svært godt med å være ute, har møtt trufast opp. Me laga mat på bål, fiska, lært å lese kart og å bruke kompass. Litt regn og snø har ikkje stoppa engasjementet. Og me har padla, laga norsk og syrisk mat på bål, lært å planlegge tur og leika.

Siste gongen var me saman ein heil dag og tok turen til eit snøkledd Vikafjell og Sendedalen. Her vart det øving på å ta ut kurs, lese terreng, kartteikn og det å finne fram. Ved Lars-Ola vatnet laga me pannekaker, fiska litt og fekk høyre Magne fortelle sannsoger frå området.

Gjennom å møte kvarandre fleire gonger, over lengre tid, er nye venskap oppstått. På tvers av alder, kjønn og nasjonalitet – og me kan trygt sei at vårt håp om at det skulle bli lærerikt og sosialt på fleire måtar gjekk i oppfylling. Me vil takke for ei flott tid med ein positiv og glad gjeng. " Me vil på tur igjen!". "Når kan me gjere dette igjen?" var avsluttings kommentarane siste dagen – det gler oss å høyre.

Takk og til Voss vidaregåande skule for utlån av utstyr og elevane Trygve, Fredrik, Agnete, Hedda, Johanne, Endre, Lasse og Aleksander for god hjelp! Meir bileteher 

Magne Sørestrand og Toril Hunnålvatn

Såto / Fennastølane. 8. oktober

Sundagstur med Voss Utferdslag 8.oktober, til Såto/Fennastølane. 13 personar var med på denne turen. Olav Knapstad var med oss som kjentmann og turleiar. Me starta frå Vangen i tjukk skodde. Då me forlot bilane i Glenno, var det sol og ikkje ei sky på himmelen. Fyrste pause tok me på Opelandsstølen. Flott utsikt til fjella, men skodda låg tjukk under oss. Anna Istad formidla historie frå denne stølen og nærområde. Me fekk og koma inn i stølshuset og sjå, der gamal stil var godt ivareteken. Så gjekk me vidare gjennom fin gamal bjørkeskog, og neste stopp var Lyingaskarvet ( - ikkje Lyningaskarvet ). Fantastisk utsikt, men framleis skodde under oss. Turen gjekk så til Storesåto, høgaste punktet på turen, 935 m.o.h. På veg dit vart det observert hjort som for springande. Her var flott utsikt i alle retningar, og skodda hadde letta nede i bygda og.Turen gjekk så tilbake om Fennastølane. Meir bilete her 

Takk for triveleg tur/lag!!! Kari Johanna

Bulko - Horgastølen - Lyklaset  4. oktober 2017

Det møtte opp 7 turdeltakarar sjølv om  det regna godt og det hadde det stort sett gjort denne veka. Det er berre å slå fast at blant desse finst det verken dårleg ver eller dårlege kler.

Til tider var det ufysleg, vatnet rann over alt og småbekkar var krevjande å forsera, med tett vadlasletta inn mot Horgastølen.  Hausten er komme.

Tur i dårleg ver med vått terreng er krevjande men og oppleving i naturen som er annleis enn i fint ver, noko å ha med seg det og.

Alle kom seg heile heim att takka vera kjekke deltakarar som hadde hjelpande hender der det trengst. Meir bilete her


Takk for fylgje frå turleiarane Anna Opeland Istad og Bjarne Fosse.

Afdal - Løyning - Staup 1. oktober 2017

Etter fleire dagar med regn var turleiarane spent på kor mange som ville møta opp til sundagsturen til stølane ovanfor Løno. Tidleg om morgon låg skydekket lågt over bygda, men skodda og skyene vart raskt lettare. Vi var åtte personar som la i veg til eit turområde som truleg er altfor lite brukt. Turen gjekk frå Høyland til stølen Løyning som er stølen til Bergo og Høyland. Her tok vi lunsjpausen. Stølen ligg over tregrensa og utsikten frå Løyning er utruleg flott. Vidare gjekk turen til stølane Breiming og Moldbakken. Her møtte vi på sauer og storfe av fleire rasar. Vi fekk ikkje ein dråpe med regn på oss og det var utruleg tørt i gras og lyng. Fleire gav uttrykk for at dei var overraska over kor store «flate» område det er over Løno.

Turleiar Kristian Østrem

Sveindalen 27.09.2017

19 personar var med på turen som starta frå Hodnaberg og følgde gamle kløvjavegen til stølane i Sveindalen.  Etter ein pause på på heime-stølen til Arne gjekk med vidare i lende mot Øyaset med god utsikt til stølar og hytter på nordsida av Hamlagrøvatnet, retur til bilane langs bilvegen til Sveindalsøyane. Veret var fint, lettskya og sol, frisk bris på utsette stader og god formidling om stølane av Arne. meir bilete her

Turleiarar var Arne Djukastein og Bjarne Fosse.


Berge - Evanger 24.9.17

Me vart 17 som starta frå Berge i strålande sol etter ein fin busstur over Hamlagrø. Fekk fort opp temperaturen opp dei bratte kneikane frå Øykjabotn.

Skya meir til utover dagen, men fin temperatur og ein svak austleg bris. Ved stølen i Vossedalen fekk me og sett ein liten flokk reinsdyr, ca 15. Turen gjekk greitt utan uhell og alle var nede ved bussen 15 min før tid-skjema, sjølv om nedstiginga på bratt grusveg var krevjande nok. Turleiarane, Olav og Audun,  takkar alle for at de vart med og gjorde dette til nok ein fin sundagstur i regi av Voss Utferdslag. Meir bilete her

Audun Hellevang

Øvraset - Hordalsnuten  20.09.2017.

Oppsett tur var Horndalsnuten, vermelding med regn heile dagen med våt og skoddetung morgon var ikkje beste reklamen. Det møtte likevel 8 deltakarar og 3 turleiarar, som alle hadde tenkt seg på tur. Frå bilane på Øvraset var det opphalde med sikt fleire hundre meter så dette lova godt, men før me kom til Budalen vart det regn, etterkvart meir regn og innimellom mykje regn, berre opphaldsbya manglar. Godt å ha sti innover Gullringsdalen og med hol i sky / skodda fekk me utsyn til Steindro. Vel framme til Modalsvatn var det tid for mat, her var det vatnPÅ brød, i staden for attmed. Med sikt nesten over vatnet var det enkelt for turleiarane å bestemma - me gjer ikkje noko forsøk på å nå toppen. Turen tilbake gjekk etter stien me kom, men utsikten var framleis mest grå. Me fekk oppleva å sjå Ørna med eit stup frå Veten og inn Gullringsdalen ! Kjekt å vera med slikt lag, godt humør og ikkje noko klaging trass blautt, vått og glatte steinar i stien med bekkar som vart elvafar på returen, og attesten frå deltakarane var - Fin Tur. Turleiarar var Arne Hauso, Svein Jarl Hansen og Bjarne Fosse. Meir bilete her

Nyestølen (Rong) – Hjelle 17. september 2017

Me var tolv turdeltakarar som sundagsmorgonen tok bussen til Nyestølen på Bordalen i eit strålande haustver. Strekninga me skulle gå; frå Nyestølen til Hjelle er omlag som den 18. etappen på Bergensstien, den går frå Rong til Torfinnsheim. Først gjekk me på bratt skogsveg til Kulset. Her fekk me god informasjon om stølen av Bjarne Hjelle. Vidare gjekk me på T-merka sti oppover lia forbi nordenden av Horgavatnet. Her tok me første matpausen. Vidare til topp 1279 moh. og over Skjemmehorgi. Det vart og tid til litt vardebygging og maling av raude T-ar. I eit fantastisk vilt og vakkert landskap tok me andre matpausen før me kryssa Torfinnsdalen aust for Torfinnshorgi til me møtte stien mellom Hjelle og Torfinnsheim omlag rett sør for Gråsidetoppen. Vidare nedover Sandfjellet om Rosetstølen og til saga på Hjelle der bussen venta. Takk for turen!  Turleiarar Oddvar Drevsjø og Sverre Kvitne

Meir foto her

Sundvestølen 13.09.2017

16 personer møtte opp til seniorturen. På grunn av mykje regn i det siste vart turen lagt til Sundvesstølen, storaraset og rundt Noltane. Total lengd 6 km og ca 340 høgdemeter. Det vart ein fin tur, sola kom fram og humøret såg ut til å være på topp. Nistepausen tok vi ved storaraset. Der hadde vi fin utsikt mot Myrkdalen og mot Vinje. Det hadde vi også av stølane Fossen, Ulvund og Øyaset Tilbake på Vangen ca kl 1500 Turleiarar Alf Kissner og Lajla Selland

Grimsnuten vest for Grimo 10.09.2017.

Sundagsmorgon vakna vi til ein regntung dag, men fem turdeltakarar møtte fram på Holbergsplass. Yr.no sine meldingar var gode for fjella vest for Sørfjorden så vi pakka oss saman i ein bil og la i veg til Grimo. Yr.no hadde rett. Det låg berre litt skodda på nokre av dei høgaste fjelltoppane rundt Sørfjorden og Samlafjorden. Det er flott utsikt frå Grimsnuten i alle himmelretningar. Vi fekk ein flott tur i eit haustfarga fjell. Turdeltakarane var begeistra. Her skal dei opp ein gong til når det er skyfri himmel og sol. Ikkje ein regndråpe fekk me på heile turen. Turen opp gjekk etter den planlagde ruta, medan turen ned att gjekk om Grønaskar.

Turleiar Kristian Østrem

Vossamarsjen 2017 - 3. september

Omlag 150 vossingar var på tur i fjellet på denne strålande dagen. Turgåarar og frivillige som fekk nyte haustsola med verdas finaste utsikt! 
Igjen var det tilrettlagt for tur i området Roset – Gråsidetoppen – Timaglaset. Nytt i år var borna sin eigen topp - TURBOTOPPEN!! Her venta TURBOreven på alle små og store som tok turen innom.
På fyrste stopp, Roset, venta kaffi og heimebakt kake, saft og kaffi venta på dei som hadde tid til å kose seg med det. Ein del av vandrarane valgte å bli på Roset og kosa seg der heile dagen. Andre vandra vidare til Turbotoppen og Gråsidetoppen, og nokre tok turen heilt til Timaglaset. ! 
TURBO helsar og seier at han var strålande nøgd med at så mange ville kome og helse på han – og ikkje minst fordi han fekk så mange gode klemmar! Han vonar å sjå alle igjen til neste år
Vel tilbake på torget smaka det godt med varm lapskaus og saft etter ein lang dag i fjellet. Der var også trekningslista ferdig og 21 heldige vinnarar fekk flotte premiar. Takk til Voss Vind, Skandinavisk høgfjellsutstyr, MX- sport, Sport 1, Vossabadet og Voss kino for dei fine premiane! 
Me vil og takke våre sponsorar under arrangementet: Biltunet Voss, Voss Liftutleige, Bystøl entrepenør AS, HMW maskin AS, Voss Stein AS, og Voss gass AS:
Me håpar at alle som var med i år, samt vener og kjente, blir med oss til neste år, på Vossamarsjen 2018! Kanskje ventar det ei ekstra overrasking for dei som har delteke 3 år på rad ? Meir bilete her

Upsete - Kaldavasshytta - Myrdal 30. august 2017

Det var stor trafikk på stien til Kaldevasshytta på onsdag då seniorane var på tur dit. Me traff 50 elevar/lærarar frå Voss Gymnas, 30 flotte kyr og 10 sauer på beite, 5 lemen og 4 ryper , så dette var på alle måter ein opplevingstur ! Turleiarane var godt nøgde med att 12 seniorar hadde trossa dei litt dramatiske vermeldingane og teke seg ut til høgfjellet denne dagen. Og veret var som det var, med alt frå sol og stille, til skodde og regn med vind i kasta. Godt då å bli oppvarma i " gamlahytto" på Kaldavass då me hadde nistepause der. Der var det og stemning for å gå resten av turen ned til Myrdal med tog heim att der frå. Alle kom seg velberga ned, sjølv om nokre av av oss var litt i vilreie då me skulle passera dei brattaste partia . I alle høve var alle samde om at det er best å gå på ein slik tur ilag med kjendtfolk.  Seniorturane til Voss Utferdslag er ein god måte til å verta kjendt med nye og spanande stader i fjella våre. Så lat ikkje sjansen gå frå deg neste gong ! Meir bilete her ​​​​​​​


Bente Daltveit


4 2000-metertoppar rundt Leirvassbu 25. - 27. september 2017

​​​​​​​

Dette vart ei utruleg flott helg! Vi hadde strålande vêr med full sol og og lite vind. Tenk så heldige vi var!

4 2000-metertoppar, fleire luftige trasear: her var det mange som kjente på meistringsfølelsen. Det var ekstra kjekt at alle kom seg opp på alle 4 toppane, og no er det nok fleire som har byrja å samle på 2000-metertoppar. På laurdagen gjekk vi i 10 timar, og vi fekk med oss Langvasshøe, Visbretinden og majestetiske Kyrkja. Det var nok fleire hundre personar på Kyrkja denne dagen. Det var kø opp ura. Dagen vart avslutta med ein 3-rettars middag på Leirvassbu. Det er kjekt å vere på tur og ete middag saman.

På sundagen stod Stetinden for tur. Her gjekk vi over eit heller luftig band, og siste stykket opp til toppen måtte ein bruke både armar og bein. På toppen hadde vi eit mektig utsyn mot toppane i Jotunheimen. Vi hadde nærkontakt med Smørstabbreen og Storebjørn. I horisonten såg vi Hurrungane og Gjendesalpane. Dette ga meirsmak, og alle vil på ny 2000-metertur til neste år.


Tekst: Bodil Atterås

Foto: Bodil Atterås, Kristi Haugsgjerd, Ottar Fjose. Meir foto her

Kvanndal – Rong  27. august 2017

Me var 31 deltakarar som starta i strålande sommarver i Kvanndal sundag morgon.  Strekningen me skulle gå frå Kvanndal til Rong er den 17. etappen på Bergensstien. Spesielt denne gongen var at fleire av turdeltakarane også hadde  vore deltakarar på  laurdagens seminar i kulturhuset på Voss: "Vassdragsvern og flaum – kven har ansvar? "

Synnøve Kvamme, ein av deltakarane, naturvernar, skribent og aktivist. Ho har som ungdomsleiar i Granvin Ungdomsråd og leiar i Hardangeraksjonen, vore sterkt engasjert i den såkalte Monstermast-saken i Hardanger. Ho var med som ”kjentmann” og undervegs fortalde om vassdragsutbygging, stølsdrift og monstermaster.

Første stopp var ved brua inne i Kvanndalen, der me fekk orientering om planane til Hardanger Energi om overføring av vatn frå Kvanndalselva til Folkedal.

Vidare i bratt terreng opp til Kvanndalsstølen, der me tok ein god matpause med orientering om stølsdrifta som hadde vore der. Samt ein titt inn i selet til Kvamme.

Neste stopp var ved den omstridde høgspentlina langs Hardangerfjorden mellom Sima og Samnanger. Synnøve gav oss ein kort utgreing om Statsnetts framgangsmåte for å bygge lina og om mastemotstanden.

Sidan bar det langs den gamle saltvegen forbi Brennsvinssteinane der Sverre Kvitne fortalde om den gamle ferdavegen frå fjorden til Voss. Og vidare til Gjellestølen til Almenningane der Bjarne Hjelle orientert om stølane i området. Siste del av turen gjekk på stølsveg ned til Rong der bussen venta presis klokka 1600, som avtalt. Sola var med oss heile dagen. Turleiarar Sverre Kvitne og Oddvar Drevsjø. Fleire bilete her

Takk for turen!

Seniortur 23. august 2017

Veret var perfekt for fjellvandring denne dagenn. Tretten personar møtte opp for felles reise med privatbilar til Bordalsstølane i Allmenningane. Dei frammøtte hadde teke med seg godt humør, så starten på dagen var det ingen ting å seia på. Med mat og drikke i ryggsekken tok me vegen til Krossaset. Det var ein nytelse å gå utan regntøy. Å gå med gode fjellstøvlar eller gummistøvlar var ein fordel om ikkje ein skulle verta våt på føtene. Tema denne dagen var;  Stølar, krosssen på Krossaset og ikkje minst saga til Ola Arnfinsen. Han byrja og setta op saga i 1950-åra, han ville skjera material til å settja seg opp hytte der. Han kom aldri så langt at han kunne koma seg inn i eige hytte. Klokka hadde tippa over 1200 og det var tid for mat og drikke. Praten gjekk om laust og fast og me hadde tid til å nyta det me var med på. Det var ikkje mykje dyr å sjå, berre litt sauer her og der. Hausten er på veg, for nokon av trea hadde fått gul farge på lauva. Ved stølen Horgaset roar me ned, og dei som hadde att drikke fyllte på med det.  Turen vidare gjekk på sti til Helgaset. Me fylgde bilvegen attende til Allmenningane. Det var kjekt, det er gjevande, det skapar fellesskap i sosialt samvær.  Takk for turen til alle som var med!

Helsing turleiarane Bjørn Grande og Sverre Kvitne

Hallingskeid – Osa 20. august 2017

Det var usikre værmelingar før turen, endeleg på laurdag ettermiddag så såg det ut til at været skulle bli bra på søndagen, så tur vart det.  Me var 31 som gjekk i frå Hallingskeid over til Osa.
Me gjekk over Buadalsbrotet mot Floskefonndalen, her var det mykje snø over elva. Etter at me har passert Floskefonndalen, gjekk me stort sett på snø til Gunnulven. Etter kvart kom opp på kanten, der me fekk flott utsikt mot Vassfjøro og ned til Osafjorden. Me gjekk ned til Ossete, her tok me ein liten pause. Etter at me hadde passert Ossete kom regnet, så det vart litt sleipt å gå. Me gjekk vidare nedover Norddalen til Osa, her vart det buss attende til Voss.
Alle var einige om at det var ein fin tur, og at det var endeleg vær til å gjennomføra turen. Meir foto her

Turleiarane
Jenny Tøn og Oddvar Drevsjø.

Skredhovden 16. august 2017

Siste kveldsturen på onsdagane gjekk til stølen Skredhovden.  Frå Grovehaugane / Mala fylgde me vegen til Grove og skogsveg / stølsveg vidare til stølen. 12 personar  var med på turen,  bratte motebakkar oppover gjekk fint, litt småpauser for å sjå utsikt til austsida av Kvitle, pause ved stølen til Spilde.

Retur til bilane brukte me stølsvegen. Veret var fint med innslag av sol og blå himmel, slikt er ikkje kvardags lenger, ein kjekk tur.


Turleiar Bjarne Fosse


Breidablik 13. august 2017

Vi var 21 personar som la ut på tur denne sundagen. Vêrmeldingane var forhaldsvis greie, og i starten hadde vi sol, og t-skjortene kom fram. Diverre måtte vi ta fram regnssettet etter kvart, og på returen frå Breidablikk hadde vi forhaldsvis mykje regn. Men, dette hadde ikkje så mykje å seie for stemninga blant oss turgåarane. Vi var like blide og nøgde. I Solheimsdalen koste vi oss med både utsikta og maten. På Breidablikk vart vi tatt vel i mot av hyttevert. Vi kikka oss rundt, og vi var imponerte. Fotografiapparata gjekk varme! Stemninga steig endå eit hakk då vi satte oss inn og kosa oss i varmen i dette eventyrslottet. På returen geleida Olav oss flott rundt Geitafjell og ned Tjørnadalen. Spenninga steig då vi måtte krysse Nystølselva: kven var fortsatt tørre på beina? Dei færraste, sjølvsagt. Takk for ein fin tur! meir bilete her ​​​​​​​

Alpin ferdsel 31.juli - 6.august

Seks lærerike dager i Jotunheimen er over. Brevandring i taulag, klatring, tindebestigning og leirliv i høyfjellet. Kjølig og fuktig vær til tross - 8 spreke og dyktige deltakere leverte fremragende innsats fra start til mål!

Tur til Lintuva,stølen til Selland, 2.aug. 2017.

Det var 22 deltakarar med på turen, og etter avtale fekk me parkera i vegkanten ved Selland. Me gjekk på gamal sti gjennom skogen opp lia, og halv-vegs opp kom me til ein vårstøl. Døra låg nede,så det var greitt å sjå seg om inni. Kyrabåsane var sett opp etter tradisjon med skiferheller med bjørkestrangar oppå.   Her tok me ein liten drikkepause.

Det var tydeleg sti vidare til me kom opp til det store stølstræet på stølen Lintuva. Her fekk me litt småregn på oss, men kom under tak til nisteeting og skriviing i turboka. Den gamle døra til innselet var full av tjørekrossar,og så låg at her måtte ein krøkja seg godt.   Fint utsyn over Opheimsvatnet og fjella ikring herifrå. Me var fleire som tenkte på bratt og glatt nedtur,men etter eit kort stykke tok me over elva,og resten av turen ned gjekk på fin, grasgrodd traktorveg. Takk til turleiar Oddvar Drevsjø og Bjarne og Laila som gjekk opp turen kvelden før!  Meir foto her ​​​​​​​  

Turen til Fyresnipa/Stalheimsnipa 30. juli 2017

Me var 13 som starta ved Fyrde, me fylgde den T-merka stien opp til den nedlagte garden Øvsthus. Frå Øvsthus fylgde me skiltinga til Fyresnipa, me gjekk forbi Nedstetuftna og vidare opp til Øvstetuftna. Her tok me ein god pause. Frå Øvstetuftna gjekk me omtrent i flatt lende til me nærma oss Trolladalen, her gjekk me i vanskeleg bratt parti før me kom ned til elva i Trolladalen, herifrå kryssa me Trolladalen og gjekk opp til Fyresnipa/Stalheimsnipa. Me tok oss veldig god tid her oppe i flotte omgivelsar i bra vær. Me gjekk same vegen tilbake.
Oddvar Drevsjø (Tekst og foto)

Skirstølen – Hodnaberg 26. juil 2017

Me var 13 som starta ved Hodnaberg, me gjekk den gamle vegen frå Hodnaberg til Skirstølen. Me gjekk over Hodnabergskaret og forbi dei gamle stølstuftna Raudkleiv, her var det støl fram til 1900, og selet vart då flytt til Hodnaberg, det var Saue på Bulken som hadde støl her. Vidare gjekk me ned til Elva, her vart det ein liten matpause. Herifrå frå gjekk me ned til Skirstølen.
Arne Djukastein og Oddvar Drevsjø Tekst og Foto.

Ytre Afdalstølen og Løyning 19. juli 2017

Me var 17  som reiste i frå Fredheim i flott sommarvær. Me køyrde til
Afdal. Me gjekk i janm stigning opp til Ytre Afdalstølen, herifrå tok me ein og pause før me gjekk opp til Løyning. Her var det godt utsyn over Vossebygda. Me tok ein god pause her før me gjekk attende til Afdal.
Oddvar Drevsjø Tekst/Foto

Gullhorgabu 16. juli 2017

Me var 7 som møtte opp på Holbergsplassen i dag, værmelingane var heller dårlege , men me køyrde til Småbrekke i Bergsdalen med friskt mot. Me hadde bra vær til me kom til Storlitjørni, her  auka vinden godt på, og det regna trollkjerringar, litt sludd i regne vart det også. Det var godt å koma inn i Gullhorgabu for å eta nista. Det vart litt lettare i været på tilbaketuren. Men alle var einige at det var ein fin tur på tross av været.

Oddvar Drevsjø Tekst/Foto

Midtsommartur til Osterøy 2.juli 2017

Når ein skal besøke stader i Indre Nordhordaland, må ein ofte bruke båt. Her er mange veglause plasser der sjøen er einaste framkomstmiddel. Difor starta turen vår denne søndaen med ein historisk gjennomgang av vedaskuta " Brørvikaskuto" som låg ved kai på Stamnes. Denne vart rekonstruert og ferdigbygd av Hans Brørvik mellom 1997-2002. Dette var livsverket til Hans, som var 76 år då han starta på arbeidet. Og som me såg på TV i jula: Ein annan godt vaksen kar, den siste som framleis budde på Bukkestein,han visste korleis ein skulle lessa skuta med all denne veden som folk her transporterte og selde til "bydn".

Så vart alle 23 turgåarane transportert på meir moderne farkost til garden Veo. Her stod ho Betty klar til å fortelja og losa oss gjennom tun og langs gardsveg til Bukkestein. Me såg veaskytjer og båthus og brygger og gardshus som fortalde om levd liv i farne tider. Vegen var fint oppmurt og Betty kunne fortelja at ungane på Kåstad , på andre sida av fjorden, var misunneleg på ungane på Veo som kunne gå på skulen på VEG. Det hadde nemleg ikkje dei, men så var det no ingen naboar å gå til heller!

På Bukkestein var det Oddvar som var guiden vår. Den nyrestaurerte løa, med brakekledning og fint gamalt tømmer i veggane , gav oss ly mdan me tok nistepause. Oppover i utmarka mot Bukkesteinsvatnet fekk me historiar om løypestrenger for ved, potetåkrar, lammehus og seterdrift. Heile vegen kunne me gå på nyrydda sti. Heile 98 hauger med skat av bjørk og sprake var det ein som talde!

Om det regna denne søndagen? Til tider var me våte til skinnet. Men det hjelpte godt med Bernt sine lappar med syltetøy og all den gode kulturformidlinga. Og de veit vel at Veo tyder heilag stad og at sagnet om bukken på steinen kanskje har gitt navn til staden Bukkestein? I alle høve ligg gravhaugen frå vikingtida og dei funna som ein gjorde der , som prov på at dette er stader der folk har levd i uminnelege tider.

Bente Daltveit/Tekst        John-Ove Thaule/Foto

Tvinnestølen juni 2017

Anders og Arvid har stått på heile pinsen for å restaurere vegger, vaske hytta og sette inn nytt kjøken. Hytta er ikkje heilt ferdig enno, men klar til bruk! Takk for stor dugnadsinnsats.

Kaldavasshytta mai 2017

Vårdugnad utført på Kaldavasshytta. Det er framleis bra skiføre. Me ynskjer gjester velkomne til fjells! Kvistaløypa kan ikkje gåast der den kryssar vatn og elvar. meir bilete her

Helsing tilsynet 

Grindaflethytta mai 2017

Då er Grindaflethytta vaska og klargjort for sommarsesongen. Sommarbruer er enno ikkje lagt ut då det er mykje snø i området. Utlegg av bruer vert gjort så snart det er mogeleg. Velkomen til fjells! Meir bilete her

Helsing hyttestyret 

Torfinnsheim april 2017

Då var den store vårdugnaden på Torfinnsheim unnagjort. Heile hytta er rydda og vaska og alle dei 28 køysengene har fått reine sengeklede. ( hugs lakenpose ).  I stova er det lagt nytt golv, brannmuren har fått ny måling og det samme har plata framfor ovnen.
Utedoen har og fått ein liten oppgradering. So då er hytta klar for ny sesong. Det er framleis flott på ski i fjellet. ( 26. april )
Velkomne til fjells og til Torfinnsheim. 
Helsing hyttetilsynet.

Tekst/foto: Anna Hildestveit Haug

Transport til Torvedalshytta april 2017 

Våre gode samarbeidspartnarar, Vossestrand Røde Kors Hjelpekors, transporterer ved m.m. til hytta vår i Torvedalen. Velkomne til fjells!

Lågterskeltur 13. mai 2017. Voss Sogelag og Voss Utferdslag til Hedleberget på Kyte.

Me var 22 som møtte opp ved brakka på Hedleberget, nokon valde å gå litt rundt på eigehand. Me tok ein rundtur i området rundt Hedleberget. Me starta ved å gå ned gamlevegen ned mot bryggeriet. Vidare gjekk me ned til saga ved Nordheim. Me var heldige å Selmar Traa med oss, han har god kunnskaper om drifta ved Hedleberget. Me fylgde vegen ned mot Almeland, herifrå gjekk me opp att om Vælesberget. Me gjekk vidare opp til kaffeen der me tok ein matpause. Me fekk god informasjon om korleis dei tok stein ut av berget, og til slutt vart til skiferhedler. Også om taubanen som gjekk ned til Kløve. Me takkar Gunnar Gjerme for at han fortalde om skiferdrifta på hedleberget, og om korleis arbeidarane der levde ”dei som ikkje hadde kvilebuer, måtte laga bål og tina maten sin på spaden over bålet”, og Jan Olav Grevle for at han visa oss korleis ein delte opp skiferstein, og laga hedler.
Tekst/Foto: Oddvar Drevsjø

Ukvitne (gamlevegen) 10.mai 2017 

Me starta turen frå vegkrysset som går ned til Seimsgrend, her gjekk me opp ein skogsveg til me kom opp til gamlevegen. Me gjekk forbi der Skjeldesaga hadde stått. Herifrå gjekk me vidare til plasset Lille Ukvitne, fylgde vegen vidare til Ukvitne. Me gjekk tilbake same vegen til krysset der traktorvegen gjekk ned til bilane, her tok me vegen om Nadlane. Herifrå gjekk me ned til bilane. Det var ein god del regn på turen. Trass i det dårlege været som var, var det 14 som møtte opp. Turleiar på turen var Ellen Sjøgren.


Vikafjellet - Bavallen 7.mai 2017

Det var 27 personar som la i veg inn Sendedalen på den tradisjonelle langturen frå Vikafjell til Bavallen. Strålande vêr med ein svalande lett bris i ryggen gjorde det lett å gå. Føret var forbausande bra. Med tanke på mildvêret dagane før bar snøen godt. Først i nedkøyringa fra Lønahorgi fekk me føling med vårløysinga. Alle var særs nøgde med turen som vart gjennomførd under myndig og kyndig turleiing av Reidar Berge. Han har tatt på seg turleiaransvaret for denne turen i mange år, men no hevda "gamlingen" at det var hans siste tur som turleiar. Time will show! (tekst: Richard Jacobsen/ foto: Audun Hellevang)

Opptur med Eksingedalen skule 3. mai 2017

Heile den spreke skulen var med til topps denne dagen. Flott gjeng i fantastiske omgjevdnader. Sjå den fine videoen her: 

Opptur med start på skulen, langs Eksingedalsvegen omlag 1 km før me tok trappegangen mot Almane. Eit herleg friluftsområde med fugle og dyreliv.  Her står til bruk ein lavo, der pizzaen vart steikt og keffien kokt. Ein idyll ved Almatjørni. Ein utflukt til Kultatoppen og med ein fenomenal utsikt over Eksingedalen. Elevar og lærarar stortreivst om kapp med Eksingedalen IL og Utferdslaget sine turleiarar i eit strålande turver.  Tekst: Bjørn Grande

Storåsen 03. mai 2017

Det var det 15 som møtte opp den fine onsdagsettermiddagen ved Fredheim. Me køyrde opp til Gudleikstreet (her fekk me utdelt kvart sitt turorienteringskart over Storåsen). Herifrå gjekk me i roleg tempo opp til Håmyrane, medan ein studerte orienteringskartet undervegs. Me gjekk vidare til skogsbilvegen, herifrå tok me ein avstikkar ned til Skjedikane. Der me tok ein liten matpause. Me fylgde skogsbilvegen over Storåsen og ned til der stien tek av til Gudleikstreet. Herifrå gjekk me over Kjelhovden og vidare mot Andershovden. Frå Andershovden fylgde me stien ned lia forbi Øyjordi, over den nye skogsbilvegen, og vidare ned til Gudleikstreet. Me takkar Ottar Bakketun for orienteringskarta. ( foto og tekst: Oddvar Drevsjø)

Uteklatring på Bolstad 2. mai 2017

7 Spreke ungdommar var med og klatra på Bolstad i går ettermiddag. DNT ung Voss ved Oda , Mari Ingeborg, og Victor gjord ein strålande jobb saman med Øystein. Neste klatrekveld ute er 18. mai og 29. mai! Bli med om du vil prøve klatring for fyrste gong, eller likar å klatre. Her er plass til alle! Hugs påmelding:) fleire bilete her

Grindaflethytta - Syrdalsbreen 29.april - 1. mai 2017

Denne langhelga var vi 9 personar som ville på tur i VU sin regi. Turen var merka som svært krevande då det skulle vere 3 dagar med lange turar og mange høgdemeter. Og lange og flotte turar vart det! Og for eit vêr! Føret var litt varierande, og det var mykje av og på med feller. Føret opp på Syrdalsbreen var heller krevande, men det gløymde vi heilt då vi kom tilbake til hytta igjen. Alle var glade og nøgde! Det var kjekt å bu på hytte saman, ete middag saman, og snakke om turane saman. Alt i alt var dette ei fantastisk langhelg. Takk for flotte turar! Helsing turleiarane

meir bilete herNyestølen -Grånakken-Reinsdyrshytta-Løkjane 23.04.2017

10 stk var med turen, starta frå Nyestølen med å gå på sko oppitte stølsvegen til Kolset, etterkvart kom skina på, var fint og lett skiføre, så turen oppitte i lett overskya vær og litt vind gjekk greitt.

Ruta var under Kvannbjørgshaugen og Vetlavatnet og videre til varden på Grånakken 1158 mho.

Her vart det ein liten pause for og studera fjelltoppar og div. rundt oss, var litt vind, men den plaga oss ikkje så mykje, men nok til me utsette matpausen til me kom til Reindyrshytta. Turen gjekk då videre til hytta der me tok mat ute i fint utevær.

Herfrå vart det skring i svak underbakke til Steinset, etterkvart auka det til bratter terreng ned mot Løkjebotnen, men var fin snjo å ramla i, for dei som måtte det. Elva kryssingar nedover gjekk bra.

På Haugamoen var det slutt på snjoen, så då var det å gå på sko til endepunktet på turen som var Rong. Dagens tur var ca 18 km

Takk for ein trivleg dag til fjells med kjekke turfolk. Sjå meir bilete her

Helsing turleiarane Arne Brakestad og Brynjulv Olde

Tur til Tverrbotnnuten 2. April 2017

Tåka låg tett og heilt ned til Vangsvatnet, og regnet sildra ned om morgonen kl 08:30. Skulle vi verkeleg på tur? Jo då, 4 personar møtte opp i tillegg til turleiarane, så tur vart det. Innover Breidalen hadde vi litt sikt, og vi fekk studert det enorme raset som gjekk der for 2 veker sidan.

Vi bestemte oss for å prøve oss på toppen, så vi bevega oss etter kvart inn i tåkeheimen. Sikta vart dårlegare og dårlegare, og det var kun takka vere GPS at vi fann vegen. På 1240 moh bestemte vi oss for å snu. Vi var veldig spente på nedoverkøyringa, kor mykje vi kom til å sjå og kor mange gongar vi kom til å ramle. Utruleg nok vart den veldig spanande og kjekk. Mykje latter. Tung og våt snø tvang oss til å ta telemarksvingar, for ploging vart for tungt.

Vi hadde ein sosial og spanande tur, og som vanleg var vi einige om at turen hadde vore veldig kjekk. Takk for turen!!

Helsing turleiarane

Rong - Grunganestølen 29. Mars 2017

Turen denne onsdagen gjekk til Grunganestølen.  Me køyrde i privatbilar til Rongastova og skrei vegen ned til Haugamoen, der stølane til Haugo ligg side om side til gardsbruka på Rong.  Vidare langs stølsvegen til Løkjane der gardane på Gjernes / Nyre har stølar.  Så langt var det skuterspor med klister / fella føre.  Vidare gejkk me opp til vatnet og på isen til Grunganestølen.  Der vart det ei fin matstund med Karaldenuten tett på, som grensar til Kvam og utsikt vidare mot Grubbanovi som grensar til Granvin. Om ei tid kan me ta turen opp til  Herdabreivotni utan å ga ut av kommunen.  Me retunerte same vegen tilbake til bilane.

7 personar var med på turen, i greit ver. Overskya, litt sol, stilt og varmegrader.

Takk for samveret frå turleiarane Arne Hauso, Svein Jarl Hansen og Bjarne Fosse. 


Gråsida 26. Mars 2017

Det var 29 deltakarar(medrekna tureleiarane) påmeldt til turen over Gråsido sundag 26. mars, og alle møtte opp i skodda på Holbergsplass kl. 09.00. Hyttetilsynet på Torfinnsheim (Arvid og Anna Haug, Lars og Anne-Grete Haugen) var turleiarar. Optimismen var stor då bussen nærma seg Hodnaberg og skodda såg ut til å lette. Det viste seg å vere forbigåande, så me vart gåande i skodde heile turen. Fyrste pause på turen var på Torfinnsheim. Vidare gjekk turen etter kvista vinterløype om Gråsidetoppen og ned til Hindartveit. Utan kvistane hadde me vore nøydde til å gå turen etter GPS, grunna dårleg sikt og problem med å orientera seg. Føret var litt seigt, men det var heilt vindstille og varmt store delar av turen. Nedskriinga frå Gråsidetoppen var litt utfordrande grunna flatt lys, men snøen var mjuk og god å dette i. Alle kom seg ned til Hindartveit utan store problem og vidare på skogsvegen til Hjelle gjekk det greitt. Mange nøgde og blide turdeltakarar som var heilt klare på at utan Voss utferdslag, så hadde dei ikkje tatt turen ut på ski i dag. Fleire bilete her ​​​​​​​

Heggjavad –Middagsholo  22. mars 2017

Etter fleire dagar med dårleg vær var me denne dagen  ”lova”  overskya med litt nedbør tidleg på dagen, men med fint vær frå middagstider og utover. Det vart ikkje slik. Men mykje vær vart det iallefall.

Me var 11 turdeltakarar som starta frå Heggjevad og la i veg oppover Raugstadløypa. I lett snøvær. Løypa var ikkje preparert, men derimot var de 10-20 cm nysnø av vekslande kvalitet. Og klabbeføre. Med gode brøytarar gjekk det likevel  jamt og trutt oppover. Ovanfor Kiseldur vart det tørrare snø og sola kom fram. Feller av og smurning på. I preparerte løyper gjekk det leikande lett inn til Raude Kross-hytta for ein god pause og næringspåfyll.

Vidare gjekk turen delvis i laussnø og delvis i preparerte løyper i lia under Slettafjellet til Middagsholo.  Etter ein liten pause skrei me ned att. Då kom snøveræt og vinden og dårleg sikt. No gjekk me til toppen av Slettafjellet og skrei  nedatt ”Panoramaløypa”. Mot Kiseldur skein det opp att.

Med litt knall og fall i laussnøen kom  me ned att til Heggjavad, om lag ein time etter den oppsette planen. 

Ein fin tur med vekslande vær og føre!

Mat på tur kurs 18. mars 2017

Fleire stod på venteliste for å delta på det populære kurset. 10 heldige fekk delta og lærte mykje av Live Hyrve. Tilbakemeldingane er strålande. "Det var eit kjempefint og utruleg inspirerande kurs og me kunne ikkje fått ein betre kursleiar! No ser eg fram til mange fine turar med god mat!!" Me vonar å gjenta det ein annan gong. Fleire bilete her 

" Karsten og Petra på tur " 12. mars 2017

Tusen takk til alle som deltok på arrangementet i samband med kinofilmen. Over 90 frammøtte er kjempebra på ein regnværsdag! takk og for godt samarbeid med Voss kino. Meir foto her ​​​​​​​

sjå "FJELLVETTSANGEN" her


Reime - Vatnaset - Reime 08. mars 2017

Ti spreke seniorar var med på tur denne dagen. Værmeldinga var ikkje den aller beste, men me starta turen i sol. Skyene kom fort, men varsla snøbyger og vind heldt seg vekke til me var vel heime. Flott blåswixføre i bjørkeskogen, berre litt avblåst her og der. Det vart ein triveleg tur med ein fin gjeng som kosa seg på ski, ingen skader eller uhell. 8. mars vart feira med kake og flagg. Turleiarar: Rolf Eriksen og Tove R.Jacobsen

Bulko - Krossaset - Bulko 05.mars 2017

Tur med Voss utferdslag køyrde med privatbilar til Parkeringsplassen på Bulko. Turen vart omlagt vart ikkje rundt Skamdalshorgi som me hadde tenkt då været ikkje var så bra. Me gjekk over Grønlivatnet der Jon Arvid Himle venta på oss for å quida oss til Krossaset. 12personar som fekk seg ein god frisk tur i både vind,sol og overskya vær i dag. Før me kom til Krossaset passerte me stølsgrenda Horgaset. Skiføret var flott å gå i..og det var ein glad gjeng på tur.Turen vart noko kortare me gjekk samme vegen tilbake så då rakk me innspurten på 5-mila i VM når me kom heimatt. Helsing Turleiarane Astrid Såkvitne Jon Arvid Himle og Reidun Tveito 

 Ospehaugen-Jonsstølen-Fjellsetevotni 1. mars 2017

7 personar møtte opp til første skituren til seniorgruppa som gjekk frå Ospehaugen til Jonsstølen og Fjellsetevotni.

Skya opphalde og -2 grader frå morgonen, frå Ospehaugen skuterspor til Jonsstølen, lett før men litt frose på gjorde at skifellar var nyttig.  Når me kom til stølen var det tid for matykt, med snø i lufta gjorde "forsamlingshuset" i stølsgrenda god nytte.

Vidare fekk me setja spor i 15 cm lett nysnø opp Fjellsetedalen, kjekt å vassa i snøen etter mykje is og skare i vinter, og vel framme til Fjellsetevotni var sole komme fram og.  Retur til bilane same vegen.

Fin tur i godt lag med turleiarane Lars Lillethun og Kristian Østrem, som var på heimabane og kunne fortelja om stølar og naturen.

Tekst/foto: Bjarne Fosse

Engjaland-Kaset-Steinset-Arnetveit 26.02.2017

10 personar var med på turen i dag. Vi var heldige og hadde skuterspor eit godt stykke, men vi måtte etterkvart til å brøyte. Det var mykje nysnø, men med lagarbeid der vi bytta på å gå fyrst gjekk det heilt strålande. Ned frå Steinset til Arnetveit hadde vi flott pudderføre. Med "kun" 10 personar på tur snakkar alle med alle, og stemninga var veldig god. Det var mykje latter og prat undervegs. Takk for turen!! (tekst og foto: Bodil Atterås )

Klikk her for å skrive tekst.

Topptur og skredfarevuderingskurs 7. 11, og 12. februar 2017 

7 deltakarar fekk lære meir om korleis dei kan gjere gode vurderingar av skredfare når ein er på topptur. Ein teorikveld og 2 dagr på hytta Breidalen, der det vart jobba med terrengvurderinger, vegvalg og gruppedynamikk. Kurset innheld aktiv i planlegging og gjennomføring av toppturar i flott toppturterreng, samt trening på kameratredning ved snøskred. Tema for kurset var: Turplanlegging etter Filtermetoden, Lese og forstå skredfarevarsel,Bruk av kart og brattheitsmålar/linjal,Skikompis-mønster for toppturar, Aktiv sansing og observasjon undervegs, Vurdering av brattheit og terrengfeller, Linjeval og stoppestader og ikkje minst køyreglede – korleis finne den beste snøen! Årmot – Stalheim 12. februar 2017.


16 deltakarar hadde møtt opp for å gå turen Årmot-Kvandalen-Brekkedalen.- Stalheim.

Dei fleste var på førehand litt skeptiske til korleis føre skulle vera og var redde for att det skulle vera hardt. Dette viste seg å ikkje vera noko problem.Med få unntak var føret godt, med eit lite snølag på det harde underlaget som gav feste for fellene og gjorde det mogeleg å styra.

Me hadde strålande ver og varmande sol det meste av dagen , men det vart litt kjølig då me kom ned på Brekkedalen der sola ikkje slapp til.

Alle gjenomførde turen i fin stil og godt humør utan negative hendelsar av noko slag.

Turleiarane vil takka deltakarane for positiv instilling og godt humør noko som gjorde dette til ein kjekk tur for oss.

Ein ting som bør nevnast er at me tykkjer det er positivt at me på fleire turar i vinter  har fenge med deltakarar frå Nordhordaland turlag.

 Meir foto her ​​​​​​​                                                                                    Turleiarane

Kom Deg Ut dagen vinter 2017 - 5. februar 

Tusen takk til alle som var med på arrangementet "kom deg ut dagen - 2017". Nærare 80 stk kosa seg med god mat og aktiv leik i nydelege solbada omgjevnader på Lemme. Takk og til familien Lars Even Lemme for lån av område

meir bilete her

Tur til Storebottseggi sundag 29. januar 


Vi var 8 personar som starta turen frå Sygnaberde/Skiple. Skogsvegen opp til Vatnaset var isete og hard, så langfellene måtte på.

På Vatnaset fekk vi selskap at 2 personar til og ein hund, så totalt var vi 10 stk på turen. Då vi kom opp på snaufjellet, då kom sola. Panoramautsikten var formidabel, med Raundalsryggen i sør, Åmidlenutane i aust, og Lønahorgi i vest. Stemninga var på topp der vi gjekk bortover på ryggen. Det er noko eige å gå på eit slikt «tak» omringa av fjellkjeder.

Det var fleire som kvidde seg til nedkøyringa, og nokre beheldt fellene på. Men, det gjekk supert! På snaufjellet kunne vi svinge oss nedover, litt meir anstrengade vart det gjennom bjørkeskogen siste stykket ned mot Jonsstølen. Skogsvegen frå Jonsstølen ned til Ospehaugen var litt isete og hard, men den største utfordringa var å krysse parkeringsplassen nede på Ospehaugen. Der var det klink is! Meir bilete her

Takk for turen!!


Tilsynstur til Torvedalen 26. og 27. januar 2017

Det var ein fin tur frå Gullbrå, strålane vær men hard snø å gå på. Hyttene ligg der - klar til bruk!