Gruppene våre

BORNA SITT TURLAG

Borna sitt Turlag, har som målsetting å legge til rette for turar og friluftsaktivitetar for born mellom 0 og 13 år. 

 Me ynskjer å bidra til varige og positive haldningar til naturen gjennom leik og sosialt samspel. Turane er opne for foreldre/føresette, sysken, besteforeldre og andre interesserte. I utgangspunktet skal borna ha fylgje, men større born kan kome på eiga hand etter avtale med turleiar. Det skal være låg terskel for å bli med på turane våre, og innflyttarar og familiar med lite nettverk er særskilt velkomne.  På turane går me til fots, me padlar i kano, syklar, er kanskje utkledde, på skattejakt, og lærer om naturen og kva den har å by på. Me har i tillegg eit trilleturlag med eige turprogram som går på tur med vogn, pulk eller bæremeis/ bæresele. Fylg oss på Facebook her
Foto: Anne Gjeraker
Foto: Benjamin Hjort

DNT  UNG VOSS

Er du mellom 13 og 26 år? Glad i å være aktiv ute? Lei av å være på tur med dei vaksne? Og likar å bli kjend med nye folk?Då er kanskje DNT ung noko for deg. DNT ung er den største friluftsorganisasjonen for ungdom i Noreg, med 30.000 medlemmer i alderen 13–26 år. Over heile landet er det lokale ungdomsgrupper som arrangerer turar og aktivitetar for og av ungdom. Bli med og sjekk ut DNT ung si gruppe på Voss.Med oss kan du oppleve dei høge toppane vinter og sommar, og lære trygg ferdsel. Har du lyst på kurs i klatring, eller det å ta seg fram på bre? Kanskje er det surfing og elvepadling som fristar? Ikkje minst vil me ha turar med fokus på at alle kosar seg, med god stemning, varme frå peisen og leik. Her er plass til alle som vil være med, utan krav til forkunnskap! Og du velger sjølv  kva arrangement du vil delta på.  Med DNT ung Voss kan du oppleve, lære og få vener for livet. Bli med oss ut!! Me vil gjerne bli kjent med akkurat deg!  Fylg oss på facebook her.

DNT FJELLSPORT VOSS

I 2012 vart det starta ei lokal fjellsportgruppe, ei undergruppe av Voss utferdslag. Fjellsportgruppa skal arbeide for å fremje eit enkelt, aktivt, trygt og miljøvenleg friluftsliv i fjellet. DNT fjellsport Voss er ei av over 30 fjellsportgrupper i landet.


DNT fjellsport Voss passar for deg med erfaring frå turar i høgfjellet, og som nyt gleda av turar utanom dei vanlege turløypene. Me vil fokusere på tryggleik. Utstyr som sendar/mottaker, søkestang og spade er obligatorisk på mange av våre skiturar. Me har i 2015 eit variert program, frå lågterskelturar i nærområdet, kurs og til litt lengre turar.  Fylg oss på facebook for oppdatert informasjon.

Velkomen som deltakar, og turleiar hjå oss! 

Fylg oss på facebook her.

Foto: Julie Maske
Foto: Kjartan HaugenKLART DET GÅR - FRILUFTSLIV FOR ALLE

Denne gruppa legg til rette for aktivitetar i naturen for alle. På programmet her skal det være turar og arrangement som også dei som ikkje vil eller kan gå så langt kan delta på.

Gjennom året vil me ta med andre ut i naturen for felles samvær. Gjerne med ein god matbit, litt leik, og prøving av aktivitetar. 

Eit tilbod for heile familien, liten og stor, sprek og mindre sprek. Alle er velkomen. Fylg oss på facebook og sida for aktivitetar ​​​​​​​for å finne ut meir om det som skal skje.
DNT SENIOR VOSS

Voss utferdslag si seniorgruppe vart skipa i 2012 med føremål om å femje interessa for friluftsliv og mosjon hjå eldre og pensjonistar ved å legge til rette for fellesturar i kvardagar. Dei aller fleste turane seniorgruppa arrangerer passar for alle. Turleiarar er seniorar med mykje erfaring og kunnskap. Turane går kvardagar på dagtid, vinter og haust, og kveldstid på sommaren. Fast oppmøteplass er HMV – Essostasjonen.

Velkomen med oss på tur!

Fylg oss på facebook her.

Foto: Richard Jacobsen
Foto: Turid Soldal

SUNDAGSTURANE

Sidan Voss Utferdslag vart stifta for 80 år sidan har ein tradisjonelt hatt turar sundagar.

Desse turane er i hovudsak vandre eller skiturar i Vossaområdet, men også overnattingsturar og kurs. I 2016 er ein del av turane lagt til rette for at heile familien kan delta. Sjå vår programkalender for informasjon.

Velkomen på tur med oss! 

Fylg oss på Facebook her.