Aktivitetar 2019

Foto: Jean-Christophe Scouranec

Vinteren brusar med fjøra - og det er tid for å sjå over skia!  Snart vert også programmet vårt  for neste år slept.

Fylg med her
Naturen er grunnlaget for all eksistens. Forsvinn naturen – forsvinn me. 

Me kan ikkje redde klima ved å øydelegge naturen. 

Signér oppropet: Ja til bevaring av kyst og fjell her​​​​​​​

​​​​​​​  Kva med eit år med varige gode minner? 

Pakk inn: 

Invitasjon til ein hyttetur - til middag i det fri - ei natt i naturen - utforsking av naturen som spiskammer - ei vandring under stjernehimmelen - deling av favorittbærplassen - å lære bort fiskelukka - skattejakt i fjøresteinane ...

Tittel 1

Miljøvetreglane 

  1. Reis mindre, opplev meir.

  2. Sats på opplevingar, ikkje utstyr.

  3. Fiks alt, alltid.

  4. Et grønt.

  5. Samkøyring er bra køyring.

  6. Ver rusta mot uventa søppel.

  7. Vis veg. Ver eit klimaførebilete.


Nyhende

Norge sine største friluftslivsorganisasjonar og reiselivet er samlea imot vindkraftverk i verdifulle natur- og friluftslivområde.

Ofte høyrer me at ein må tåle å få  fleire vindkraftanlegg, fordi det er energi som kan fornyast og bra for klimaet.

DNT meiner me må gjere eksisterende vannkraftverk meir effektive, spare energi og vurdere vindkrafttubinar i havet. Solcelle, bylgeenergi og jordvarme er andre energikilder som kan takast i bruk. Det handlar om politisk vilje.

Klikk her for å skrive tekst.

Klikk her for å skrive tekst.


Stølsturane 2018!

Trekninga av premiar er igang - vinnarane vert kunngjort på årsmøtet 13. desember.

Foto: Hilde Kettermann


Stien mellom Mølster og Hanguren er opna.

Følg T-merking som skildra i Stølsturbrosjyra. På Skjor er stien noko omlagt, men godt merka med oransje piler. Vær obs på at det er eit litt bratt parti ovanfor Skjor.Her kan du kjøpe brosjyrane:

Skandinavisk Høgfjellsutstyr,

Endeve Sport,

Sport 1 Voss/Amfi,

Sport 1 Myrkdalen,

MX-sport,

Voss turistinformasjon,

Joker Vinje,

Joker Oppheim,

Joker Haugsvik,

Kveik Kafè,

Vitus apotek Vossevangen,

Bavallstunet,

Evanger Landhandleri,

Haugamo handel. 

Pris:

kr 100,- 

kr 300,-  familietilbod ( for inntil 5 brosjyrer for personar på same adresse )

God tur!


Våre samarbeidspartar

Hovudsponsor 


Samarbeidspartar