Årets turmarsj  2019

Tusen takk til alle spreke deltakarar på Vossamarsjen 2019 og Kom deg Ut dagen! Takk og til Voss sparebank sin morgonfriske gjeng som serverte nysteikte vafler og kaffi til dei passerande på Torfinnsheim!

Takk til våre sponsorar: Voss Sparebank Nobi a/s, Biltunet Voss, MX sport Voss, Avisa Hordaland, HMV maskin, Voss Fiber, Bystøl entrepenør, Voss liftutleige og Voss gass a/s

KIWI Palmafossen for frukt til alle!

Fleire bilete her


Naturen er grunnlaget for all eksistens.  Forsvinn naturen – forsvinn me. 

Me kan ikkje redde klima ved å øydelegge naturen. 

Signér oppropet: Ja til bevaring av kyst og fjell her​​​​​​​Norge sine største friluftslivsorganisasjonar og reiselivet er samlea imot vindkraftverk i verdifulle natur- og friluftslivområde.

Ofte høyrer me at ein må tåle å få  fleire vindkraftanlegg, fordi det er energi som kan fornyast og bra for klimaet.

DNT meiner me må gjere eksisterende vannkraftverk meir effektive, spare energi og vurdere vindkrafttubinar i havet. Solcelle, bylgeenergi og jordvarme er andre energikilder som kan takast i bruk. Det handlar om politisk vilje.

Meir informasjon om vindkraft her ​​​​​​​

Våre samarbeidspartar

Hovudsponsor 


Samarbeidspartar