Klar for fjellturar?
Foto: Margrethe Alm


Naturen er grunnlaget for all eksistens.  Forsvinn naturen – forsvinn me. 

Me kan ikkje redde klima ved å øydelegge naturen. 

Signér oppropet: Ja til bevaring av kyst og fjell herNorge sine største friluftslivsorganisasjonar og reiselivet er samlea imot vindkraftverk i verdifulle natur- og friluftslivområde.

Ofte høyrer me at ein må tåle å få  fleire vindkraftanlegg, fordi det er energi som kan fornyast og bra for klimaet.

DNT meiner me må gjere eksisterende vannkraftverk meir effektive, spare energi og vurdere vindkrafttubinar i havet. Solcelle, bylgeenergi og jordvarme er andre energikilder som kan takast i bruk. Det handlar om politisk vilje.

Meir informasjon om vindkraft her ​​​​​​​

Våre samarbeidspartar


Hovudsponsor Sponsorar:

Klikk her for å skrive tekst.