medlemsfordelAr

Her er dine medlemsfordeler i Voss Utferdslag. Som medlem er du også tilknytta Den Norske Turistforening (DNT), og får rabattane som gjeld for alle DNT-medlemmar, mellom anna på forsikring frå Gjensidige, overnatting og festivalar.  

Hytter

- Du får rabatt på 560 DNT-hytter i heile Noreg. 25 av dei i Voss Utferdslag sine turområde. Les meir om hytttene våre her.

- Medlemmer i Borna sitt turlag (0-12 år) overnattea gratis på dei fleste DNT-hytter! Dermed kan medlemskapet sparast inn på kun éin overnatting.

- Du kan få DNT-nøkkel (mot depositum) som passar til en standardlås på nesten alle DNTs sjølvbetjente og ubetjente hytter over heile landet. Hyttene til Voss Utferdslag er ulåste, med unntak av Rosethytta, som har kodelås.

- Medlemmar får også rabattar på ei rekkje private turisthytter og fjellstover, samt nokre hotell.

Turar, kurs og aktivitetar

- Som medlem får du rabatt (medlemspris) på turer, kurs og aktiviteter. Gjelder også aktiviteter i lokallagene og for resten av DNT-systemet.

Publikasjonar

- Medlemmer mottar Bergen og Hordaland Turlags magasin Sti og Varde i posten fire ganger i året. Bladet byr på artikler og reportasjer som gir inspirasjon til nye turer, samt informasjon om BHTs naturvernarbeid, småstoff og testing av klær og utstyr.

- Hoved-, student/ungdom- og honnørmedlem får i tillegg fem årlige nummer av DNT- magasinet Fjell og Vidde, samt DNTs årbok.

- Barnas Turlag-medlemmer i Bergen og Hordaland får tilsendt et eget magasin, Turboposten, to ganger i året.

Rabatt på butikkar

Som medlem i Voss Utferdslag får du rabattar på desse sportsbutikkane:

 • Endeve Sport
 • Sport1 på Amfi
 • Skandinavisk Høyfjellsutstyr Voss
 • Kari Traa-butikken

Du får også medlemsrabatt i DNT sin nettbutikk.

Alle medlemsfordelane for DNT får du oversikt over på Den norske Turistforening si nettside.

Medlemsfordelar

 • «Fjell og Vidde», medlemsbladet 6 gonger pr år
 • Bladet «Sti og Varde», 4 gonger pr år.
 • DNT Årboka, godt lesestoff for naturelskarar
 • Rabatt på dei 560 hyttene tilknytte DNT, og på omlag 100 private overnattingsstader i rutenettet
 • Rabatt på VY sitt kundekort
 • Medlemsrabatt ved innkjøp av kle og sportsutstyr hjå Kari Traa, Sport 1, Endeve og Skandinavisk Høyfjellsutstyr sine butikkar på Voss
 • Rabatt på overnatting, turar og kurs
 • Rabatt hjå forsikringsselskapet Gjensidige