Onsdagsturane på kveldstid

Kveldsturane startar opp 18. april og går kvar onsdag til og med 25. august. 

Meir informasjon i turprogrammet og under " turar og aktivitetar"

Fast oppmøte ved Fredheim kl. 18.00

Trilleturlaget 

Oppmøte tirsdagar ved brukiosken kl.10 dersom ikkje anna er annonsert. 
Me går ein t ur på ca. 1,5 time, passeleg tempo.

Meir informasjon her